Wiki

1009

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ:
 • thế kỷ 10
 • thế kỷ 11
 • thế kỷ 12
Thập niên:
 • thập niên 980
 • thập niên 990
 • thập niên 1000
 • thập niên 1010
 • thập niên 1020
Năm:
 • 1006
 • 1007
 • 1008
 • 1009
 • 1010
 • 1011
 • 1012

1009 là một năm trong lịch Gregory, trong âm lịch ứng với một phần năm Giáp Tuất và Kỷ Dậu.

Sự kiện


 • Nhà Tiền Lê sụp đổ.
 • Vua Lý Thái Tổ lên ngôi hoàng đế.
 • 14 tháng 1: Lần đầu tiên Litva được đề cập.
 • Suleiman II kế vị Mohammed II làm Caliph của Cordoba.
 • Người Viking liên tục tấn công Anh.

Sinh


 • 14 tháng 12—Nhật hoàng Go-Suzaku

Mất


 • Tháng 7— Giáo hoàng John XVIII
 • 19 tháng 11 – Lê Long Đĩnh, hoàng đế cuối cùng của nhà Tiền Lê.
 • Bruno của Querfurt

Back to top button