Wiki

393 (số)

393
Số đếm 393
ba trăm chín mươi ba
Số thứ tự thứ ba trăm chín mươi ba
Bình phương 154449 (số)
Lập phương 60698457 (số)
Tính chất
Phân tích nhân tử 131 x 3
Chia hết cho 1, 3, 131, 393
Biểu diễn
Nhị phân 1100010012
Tam phân 1121203
Tứ phân 120214
Ngũ phân 30335
Lục phân 14536
Bát phân 6118
Thập nhị phân 28912
Thập lục phân 18916
Nhị thập phân JD20
Cơ số 36 AX36
Lục thập phân 6X60
Số La Mã CCCXCIII
392 393 394

393 (ba trăm chín mươi ba) là một số tự nhiên ngay sau 392 và ngay trước 394.

Back to top button