Wiki

A Star Is Born (phim 1937)

Tạo hình của Janet Gaynor

 • A Star Is Born (phim 1937)

  Tạo hình của Judy Garland

 • A Star Is Born (phim 1937)

  Hai vai chính năm 1937

 • A Star Is Born (phim 1937)

  Judy Garland trên phim trường

 • Xem thêm


  • Vì sao vụt sáng: phiên bản năm 2018.
  • Lady Gaga

  Back to top button