Wiki

AG

AG hay Ag có thể là:

  • Từ viết tắt của An Giang (tỉnh)
  • Ký hiệu nguyên tố hoá học của Bạc (Ag, argentum)
  • Aktiengesellschaft (tiếng Đức: công ty cổ phần)
  • Mã quốc gia FIPS của Algérie
  • Mã quốc gia ISO 3166-1 alpha-2 của Antigua và Barbuda
  • Mã AITA của Air Contractors, một hãng hàng không của Ireland

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề AG.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—hết—

Back to top button