Wiki

Behemoth

Behemoth và Leviathan, tranh màu nước được thể hiện bởi William Blake trong tác phẩm William Blake’s Illustrations of the Book of Job

Behemoth (/bˈhiːməθ/ hoặc /ˈbiː.əməθ/, cũng có khi được phiên âm là /ˈbeɪ.əmɔːθ/; Tiếng Do Thái בהמות, behemoth (cách viết hiện đại: behemot, nghĩa đen là con thú kếch xù) là một loài sinh vật thần thoại được đề cập đến trong tác phẩm Sách Job, 40:15-24. Ngày nay, Behemoth được dùng như một từ ẩn dụ để chỉ một thực thể có kích thước khổng lồ và sức mạnh phi thường. Sinh vật này được cho là hư cấu theo nguyên mẫu một con hà mã với đôi ngà voi.

Check Also
Close
Back to top button