Wiki

Bộ Lục quân Hoa Kỳ

Department of the Army
DA
Con dấu Bộ Lục quân Hoa Kỳ
Tổng quan Cơ quan
Thành lập 1947
Cơ quan tiền thân
  • Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ
Quyền hạn Lục quân Hoa Kỳ
Trụ sở Lầu Năm Góc
Lãnh đạo Cơ quan
  • John M. McHugh (SA)
Trực thuộc cơ quan Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ
Website www.army.mil

Bộ Lục quân Hoa Kỳ (Department of the Army) là một trong ba bộ quân chủng nằm dưới quyền của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Bộ do Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ, một viên chức dân sự lãnh đạo, có trách nhiệm điều hành các công việc hành chính (không tác chiến) cho Lục quân Hoa Kỳ.

Bộ Lục quân được thành lập năm 1789 với tên gọi là Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ và được đổi tên thành Bộ Lục quân Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 9 năm 1947.

Sĩ quan cao cấp nhất của bộ là Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ.

Back to top button