Wiki

Bức xạ

Đối với các định nghĩa khác, xem Bức xạ (định hướng).

Trong vật lý học, bức xạ, hay phát xạ, là sự lan tỏa hoặc truyền dẫn năng lượng dưới dạng sóng hoặc hạt phân tử qua không gian hoặc thông qua môi trường dẫn.

Bức xạ bao gồm:

  • Bức xạ điện từ: sóng radio, vi sóng, hồng ngoại, ánh sáng ban ngày, tia cực tím, tia gamma…
  • Bức xạ phân tử: bức xạ alpha, bức xạ beta…
  • Bức xạ âm thanh: sóng siêu âm, sóng địa chấn
  • Bức xạ trọng lực: bức xạ dưới dạng sóng trọng lực

Xem thêm


  • Bức xạ phông vi sóng vũ trụ
  • Phổ điện từ
  • Ô nhiễm phóng xạ
  • Phóng xạ

Back to top button