Thủ Thuật

Cách sử dụng hàm đếm trong Excel (Count, Counta, Countif,…) đơn giản

Các bạn muốn biết hàm đến trong Excel là gì và cách sử dụng hàm đếm trong Excel (Count, Counta, Countif,…) ra sao cho từng công thức? Trong phần thu thuật văn phòng thủ thuật Excel này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn hàm cơ bản nhất là hàm đếm để có thể đếm dữ liệu các đối tượng trong chuỗi một cách tính nhất định. Nếu bạn đang băn khoăn không biết dùng hàm như thế nào hãy theo dõi ngay cùng tip.com.vn nhé? 

Cách sử dụng các hàm đếm trong Excel – Count, Counta, Countif, Countifs

Các loại hàm đếm trong Excel và ý nghĩa

Trong excel có nhiều cách đếm, và tuỳ vào từng trường hợp mà bạn muốn đếm để có thể sử dụng công thức khác nhau

 • COUNT: Hàm đếm các ô có chứa số
 • COUNTA: Hàm đếm các ô không rỗng
 • COUNTBLANK: Hàm đếm các ô trống
 • COUNTIF: Hàm đếm theo một điều kiện
 • COUNTIFS: Hàm đếm theo nhiều điều kiện

1. Cách sử dụng hàm đếm COUNT, COUNTA

Cú pháp:

 =COUNT(value1, value2, ...)   =COUNTA(value1, value2, ...)  =COUNTBLANK(range)

Trong đó:

 • value1, value2, … : với Excel 2007+, có thể có tối đa 255 đối số, còn với Excel 2003 về trước, con số này là 30.

2. Cách sử dụng hàm COUNTIF

– Công dụng: Đếm số lượng các ô trong vùng thỏa một điều kiện cho trước

– Cú pháp:

  =COUNTIF(range, criteria)

Trong đó:

 • Range : vùng dữ liệu cần đếm
 • Criteria : Điều kiện để đếm. VD: “TXD”; “>50”; 75; …
 • Lưu ý:

– Có thể dùng các ký tự đại diện trong điều kiện: dấu ? đại diện cho một ký tự, dấu * đại diện cho nhiều ký tự. Để tìm điều kiện là những dấu ? hoặc * thì gõ thêm dấu ~ ở trước dấu ? hay *

– Hàm COUNTIF không phân biệt điều kiện chữ hoa hay chữ thường.

3. Cách sử dụng hàm COUNTIF

– Công dụng: Đếm số lượng các ô trong một vùng thỏa mãn nhiều điều kiện cho trước

– Cú pháp:

=COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, …)

Trong đó

 • range1, range2… : Có thể có tối đa 127 dãy các ô để đếm. Chúng có thể là ô chứa số, text, tên, mảng, hay tham chiếu đến các ô chứa số, ô rỗng sẽ được bỏ qua.
 • criteria1, criteria2… : Có thể có tối đa 127 điều kiện để đếm.

Như vậy chúng tôi đã tổng hợp cho các bạn sử dụng hàm đếm trong Excel  để các bạn có thể áp dụng vào việc tính toán và thống kê dữ liệu.Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình sử dụng Excel sau này. 


Nguồn: tip.com.vn

Tổng hợp: Xfaster


#Cách #sử #dụng #hàm #đếm #trong #Excel #Count #Counta #Countif #đơn #giản

Back to top button