Kiến thức chung

Chất gì mà phụ nữ đều sợ?

Câu đố “Chất gì mà phụ nữ đều sợ?” làm nhiều người băn khoăn, tìm kiếm thứ gì mà phụ nữ sợ hãi. Với câu đố mẹo này, bạn hãy tìm từ đồng âm với từ “Chất”, chất nhưng không phải là chất.

Câu đố “Chất gì mà phụ nữ đều sợ?”
=> Đáp án: Chất đống.

Câu đố vui về chơi chữ khác:
1. Câu đố vui số 1: Chữ gì?
Để nguyên làm áo mùa đông
Thêm huyền là để nhạc công hành nghề
Thêm quả tạ, nổ rất ghê
Diệt thù, súng bắn bốn bề lửa vây?
=> Đáp án: Đan, đàn, đạn
2. Câu đố vui số 2: Chữ gì?
Em là màu của lá non
Bỏ đầu đi sẽ lớn khôn nhất nhà
Chia đôi nửa dưới lìa ra
Nửa trên còn lại, chẳng là gần nhau.
=> Đáp án: Xanh, anh, xa
3. Câu đố vui số 3: Chữ gì?
Cái chi làm bạn với bình
Nặng vào có thể vẽ hình người ta
Hỏi thành cháy cửa cháy nhà
Thêm huyền thì hết khi mà giận nhau?
=> Đáp án: Hoa, họa, hỏa, hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button