Wiki

Chí Hòa (định hướng)

Chí Hòa có thể là:

  • Xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
  • Địa danh cũ Chí Hòa tại Sài Gòn trước đây, nay thuộc địa bàn Quận 3, Quận 10 và quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Tên địa danh này được đặt cho:
    • Đình Chí Hòa, một ngôi đình cổ tọa lạc tại quận 10
    • Nhà thờ Chí Hòa nằm ở quận Tân Bình
    • Khám Chí Hòa, nhà tù được thực dân Pháp xây dựng tại quận 10
    • Đại đồn Chí Hòa, từng là đại đồn lớn nhất Việt Nam vào thế kỷ XIX, do Nguyễn Tri Phương sai xây dựng. Đây cũng là nơi diễn ra Trận Đại đồn Chí Hòa giữa quân Pháp và quân Nhà Nguyễn năm 1861.

Trang định hướng này liệt kê những bài viết hay chủ đề về các địa danh có tên Chí Hòa.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—hết—

Back to top button