Wiki

Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ

Bài chi tiết: Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân

Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ (Tiếng Trung Quốc: 宁夏回族自治区人民政府主席, Bính âm Hán ngữ: Níng Xià Huízú Zìzhìqū Rénmín Zhèngfǔ Zhǔxí, Ninh Hạ Hồi tộc tự trị Khu Nhân dân Chính phủ Chủ tịch) được bầu cử bởi Đại hội Đại biểu Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, lãnh đạo bởi thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cán bộ, công chức lãnh đạo, là Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ có cấp bậc Chính Tỉnh – Bộ, hàm Bộ trưởng, thường là Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc các khóa, chức vụ tên gọi khác của Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân. Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị là lãnh đạo thứ hai của Khu tự trị, đứng sau Bí thư Khu ủy. Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ đồng thời là Phó Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ.

Trong lịch sử Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chức vụ Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ có các tên gọi là Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Ninh Hạ (1949 – 1954), Tỉnh trưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Hạ (1955 – 1958), Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ (1958 – 1968), Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ (1968 – 1979), và quay lại là Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ (1979 đến nay). Tất cả các tên gọi này dù khác nhau nhưng cùng có ý nghĩa là Thủ trưởng Hành chính Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, tức nghĩa tương ứng với Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân.

Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ hiện tại là đồng chí Hàm Huy.

Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ


Năm 2018, Ninh Hạ là đơn vị hành chính đông thứ ba mươi về số dân, đứng thứ hai mươi chín về kinh tế Trung Quốc với 6,8 triệu dân, tương đương với El Salvador và GDP danh nghĩa đạt 232,7 tỉ NDT (36,9 tỉ USD) tương ứng với Latvia. Ninh Hạ có chỉ số GDP đầu người đứng thứ mười lăm đạt 54.094 NDT (tương ứng 8.175 USD).

Ninh Hạ là một trong 33 đơn vị hành chính cấp Khu tự trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bản đồ Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Trung Quốc

Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ có diện tích là 66.400 km2, xếp hạng 27 trong danh sách các đơn vị hành chính Trung Quốc. Khu tự trị được bao bởi một phần Cam Túc ở phía Nam, Đông Nam, Tây Nam, một phần Thiểm Tây ở phía Đông, được bao bảo một phần Khu tự trị Nội Mông Cổ ở phía Bắc.

Ninh Hạ là một tỉnh thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khi nước độc lập năm 1949. Từ năm 1954 đến 1958, Ninh Hạ được sáp nhập vào Cam Túc. Vào năm 1958, Ninh Hạ được tách ra và chuyển đổi thành Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ. Quyết định này được đưa ra do người Hồi là một trong những dân tộc thiểu số lớn nhất ở Trung Hoa, và tập trung nhiều ở Ninh Hạ, tuy nhiên người Hồi vẫn chỉ chiếm thiểu số trong dân số Ninh Hạ.

Danh sách Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ


Từ năm 1949 tính đến hiện tại, Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ có 13 Chủ tịch Chính phủ Nhân dân.

Danh sách nhiệm kỳ Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ
STT Đồng chí Quê quán Sinh năm Dân tộc Nhiệm kỳ Chức vụ về sau (gồm hiện) quan trọng Chức vụ trước, tình trạng
Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Ninh Hạ (1949 – 1954)
1 Phan Tự Lực Vị Nam

Thiểm Tây

1904 – 1972 Người Hán 10/1949 – 10/1951 Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Hạ (đã chuyển thành Khu tự trị),

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thiểm Tây,

Nguyên Đại sứ Trung Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Nepal, Ấn Độ và Liên Xô.

Thủ trưởng hành chính đầu tiên của Ninh Hạ.

Qua đời năm 1974 tại Lâm Phần.

2 Hình Triệu Đường Thông Vị

Cam Túc

1894 – 1961 Người Hán 10/1951 – 08/1954 Nguyên Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Ninh Hạ. Mất năm 1961 tại Trịnh Châu.
Sáp nhập vào Cam Túc thời gian 1954 – 1958.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ (1958 – 1968)
3 Lưu Các Bình Mạnh Thôn

Hà Bắc

1904 – 1992 Người Hồi 04/1958 – 09/1960 Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sơn Tây,

Nguyên Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Sơn Tây,

Nguyên Chính ủy Quân khu Bắc Kinh,

Nguyên Ủy viên Ủy ban Chính phủ Nhân dân Trung ương Trung Quốc (nay là Quốc vụ viện),

Nguyên Hiệu trưởng Đại học Dân tộc Trung Quốc.

Nguyên Chủ tịch tạm thời (04 – 10/1958), tách Ninh Hạ và Cam Túc.

Mất năm 1992 tại Bắc Kinh.

4 Dương Tĩnh Nhân Lan Châu

Cam Túc

1908 – 2001 Người Hồi 10/1960 – 04/1968 Nguyên Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc,

Nguyên Phó Tổng lý Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề Dân tộc Nhà nước Trung Quốc,

Nguyên Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ,

Nguyên Trưởng Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Lãnh đạo cấp Phó Quốc gia.

Mất năm 2001 tại Bắc Kinh.

Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ (1968 – 1979)
5 Khang Kiện Dân Lan Châu

Cam Túc

1916 – 1977 Người Hán 04/1968 – 01/1977 Thiếu tướng Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc,

Nguyên Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ.

Qua đời năm 1977 tại Ngân Xuyên.
6 Hoắc Sĩ Liêm Hãn Châu

Sơn Tây

1909 – 1996 Người Hán 01/1977 – 12/1979 Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc,

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thiểm Tây,

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sơn Tây,

Nguyên Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ,

Nguyên Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Chiết Giang.

Qua đời năm 1996 tại Bắc Kinh.
Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ (1979 – nay)
7 Mã Tín Trương Gia Khẩu,

Hà Bắc

1915 – 1999 Người Hồi 01/1980 – 02/1983 Nguyên Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ. Qua đời năm 1999 tại Bắc Kinh.
8 Hắc Bá Lý Lâm Thanh, Sơn Đông 1918 – 2015 Người Hồi 02/1983 – 07/1986 Nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Qua đời năm 2015 tại Bắc Kinh.
9 Bạch Lập Thầm Lăng Nguyên

Liêu Ninh

1941 Người Hồi 07/1986 – 09/1997 Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc,

Nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã Cung ứng Tiêu thụ Toàn quốc Trung Quốc.

Trước đó là Phó Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ.
10 Mã Khải Trí Kính Nguyên

Ninh Hạ.

1943 Người Hồi 09/1997 – 05/2007 Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc. Trước đó là Phó Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ.
11 Vương Chính Vĩ Ngô Trung

Ninh Hạ.

1957 Người Hồi 05/2007 – 06/2013 Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX,

Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc,

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề Dân tộc Nhà nước Trung Quốc.

Trước đó là Phó Chủ tịch Thường trực Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ
12 Lưu Tuệ Thiên Tân 1959 Người Hồi 03/2013 – 06/2016 Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Các vấn đề Dân tộc Nhà nước Trung Quốc. Đồng chí Nữ.

Trước đó là Phó Chủ tịch Thường trực Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ.

13 Hàm Huy. An Định

Cam Túc

1958 Người Hồi 07/2016 – Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX,

Phó Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ,

Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ.

Đồng chí Nữ.

Trước đó là Phó Tỉnh trưởng Chính phủ nhân dân tỉnh Cam Túc, thường trực.

 • Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ

  Vương Chính Vĩ (1957 -), Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc nguyên Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ (2007 – 2013).

 • Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ

  Bạch Lập Thầm (1941 -), Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc nguyên Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ (1986 – 1997).

 • Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ

  Dương Tĩnh Nhân (1908 – 2001), Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, Phó Tổng lý Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ (1960 – 1968).

 • Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ

  Lưu Các Bình (1904 – 1992), Ủy viên Ủy ban Chính phủ Nhân dân Trung ương Trung Quốc, Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạch Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ (1958 – 1960).

 • Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ

  Hình Triệu Đường (1894 – 1961), Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Ninh Hạ (1951 – 1954).

 • Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ

  Phan Tự Lực (1904 – 1972), Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Ninh Hạ đầu tiên (1949 – 1951).

Tên gọi khác của chức vụ Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị


Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Ninh Hạ (1949 – 1954)

Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ Ninh Hạ

 • Phan Tự Lực, nguyên Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Ninh Hạ (1949 – 1951).
 • Hình Triệu Đường, nguyên Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Ninh Hạ (1949 – 1951).

Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ (1958 – 1958)

 • Lưu Các Bình, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ (1958 – 1960).
 • Dương Tĩnh Nhân, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ (1960 – 1968).

Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ (1968 – 1979)

 • Khang Kiện Dân, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ (1968 – 1977).
 • Hoắc Sĩ Liêm, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ (1977 – 1979).

Các lãnh đạo cao cấp Trung Quốc từng là Thủ trưởng hành chính Ninh Hạ


Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ Bản đồ Ninh Hạ

Trong quãng thời gian từ năm 1949 đến nay, Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ với đồng chí Dương Tĩnh Nhân là thủ trưởng hành chính cao cấp nhất từng có, lãnh đạo hành chính Ninh Hạ từ năm 1960 đến năm 1968.

 • Dương Tĩnh Nhân (1913 – 1989), nguyên Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, nguyên Phó Tổng lý Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề Dân tộc Nhà nước Trung Quốc, nguyên Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, nguyên Trưởng Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Check Also
Close
Back to top button