Wiki

Cơ vân

Cơ vân trong tiếng Việt có thể là:

  • Cơ xương, một trong ba loại cơ có trong cơ thể con người và nhiều động vật
  • Cơ Vân, tên húy của Tào Hiếu bá, vị vua thứ 5 nước Tào thời Tây Chu trong lịch sử Trung Quốc

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Cơ vân.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—hết—

Back to top button