Wiki

Cung Chính

Đây là một tên người Trung Quốc; trong đó họ là Cung.

Cung Chính
Chức vụ
Quyền Thị trưởng Chính phủ Nhân dân thành phố Thượng Hải
Nhiệm kỳ 23 tháng 3 năm 2020
&00000000000000010000001 năm, &0000000000000121000000121 ngày – 
Bí thư Thành ủy Lý Cường
Tiền nhiệm Ứng Dũng
Kế nhiệm đương nhiệm
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Sơn Đông
Nhiệm kỳ 26 tháng 4 năm 2017
&00000000000000040000004 năm, &000000000000008700000087 ngày – 17 tháng 4 năm 2020
Bí thư Tỉnh ủy Lưu Gia Nghĩa
Tiền nhiệm Quách Thụ Thanh
Kế nhiệm Lý Cán Kiệt
Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX
Nhiệm kỳ 24 tháng 10 năm 2017 – 2022 – 
Bí thư Thành ủy thành phố Hàng Châu
Nhiệm kỳ tháng 10 năm 2013 – tháng 8 năm 2015
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan
Nhiệm kỳ tháng 3 năm 2003 – tháng 12 năm 2008
Thông tin chung
Sinh tháng 3, 1960 (61 tuổi)
Tô Châu, Giang Tô
Đảng phái Đảng Cộng sản Trung Quốc
Học vấn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Tiến sĩ Kinh tế
Học sinh trường Đại học Kinh doanh và Kinh tế quốc tế Bắc Kinh
Đại học Golden Gate
Đại học Hạ Môn
Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Cung Chính (tiếng Trung: 龚正, bính âm: Gōng Zhèng, sinh tháng 03 năm 1960), một Người Hán, Chính khách nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông hiện là Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Thượng Hải, Phó Thị trưởng, Quyền Thị trưởng Chính phủ Nhân dân thành phố Thượng Hải, Bí thư Đảng ủy Chính phủ Thượng Hải. Ông từng là Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông, Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Sơn Đông, Bí thư Chính phủ Sơn Đông, Bí thư Thành ủy Hàng Châu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Cung Chính gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1985, là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Tiến sĩ Kinh tế.

Xuất thân và giáo dục


Cung Chính sinh tháng 03 năm 1960, quê quán tại địa cấp thị Tô Châu, tỉnh Giang Tô.

Tháng 10 năm 1978, ông bắt đầu học ngành Quản lý Hải quan của Đại học Kinh doanh và Kinh tế quốc tế Bắc Kinh. Năm 1987, ông học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Golden Gate, Hoa Kỳ, không lâu sau Đại học Kinh doanh và Kinh tế quốc tế Bắc Kinh và đến tận năm 1998 mới nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Từ tháng 03 năm 2000 đến tháng 01 năm 2001, ông học khóa đào tạo một năm dành cho cán bộ trẻ và trung niên của Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Từ tháng 09 năm 2001 đến tháng 12 năm 2004, ông học nghiên cứu sinh tài chính của Đại học Hạ Môn và trở thành Tiến sĩ Kinh tế.

Sự nghiệp


Ngành Hải quan

Tháng 08 năm 1982, ông là công chức của Phân Cục Giám sát vận tải hàng hoá, Cục Giám sát vận tải hàng hóa của Tổng cục Hải quan. Tháng 03 năm 1986, ông giữ chức Phó Phân Cục trưởng của Phân Cục Giám sát vận tải hàng hoá, Tổng cục Hải quan. Tháng 08 năm 1986, ông giữ chức Phó Bí thư Ban Thư ký Văn phòng Tổng cục Hải quan. Tháng 05 năm 1989, ông là Thư ký của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Vào tháng 01 năm 1993, ông giữ chức Ủy viên Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cụ Hải quan Thiên Tân. Tháng 01 năm 1996, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Trung tâm Quản lý thông tin Hải quan Quốc gia. Tháng 04 năm 1997, ông giữ chức Phó Cục trưởng Cục Điều tiết tại Tổng cục Hải quan và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thông tin.

Năm 1998, ông giữ chức Cục trưởng Cục Chính sách và Điều tiết của Tổng cục Hải quan. Vào tháng 02 năm 2001, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Hải quan Thâm Quyến.

Vào tháng 03 năm 2003, ông được bổ nhiệm làm Ủy viên Đảng ủy, giữ chức Phó Tổng cục trưởng của Tổng cục Hải quan.

Chiết Giang

Tháng 12 năm 2008, ông được điều chuyển về Chiết Giang, bổ nhiệm làm Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Chiết Giang. Vào tháng 06 năm 2012, ông trở thành Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhân dân Chiết Giang, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng Thường trực tại Chiết Giang.

Tháng 10 năm 2013, ông vẫn giữ vị trí Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang.

Sơn Đông

Vào ngày 11 tháng 08 năm 2015, ông được điều chuyển tới Sơn Đông, giữ chức Thường vụ Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Đảng tỉnh Sơn Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông.

Tháng 04 năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh tưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Sơn Đông, Quyền Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Sơn Đông, và vào ngày 26 tháng 04 năm 2017, ông được bầu làm Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Sơn Đông.

Năm 2017, ông là Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX.

Thượng Hải

Ngày 23 tháng 03 năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Thành ủy thành phố Thượng Hải, Phó Thị trưởng, Quyền Thị trưởng Chính phủ Nhân dân thành phố Thượng Hải.

Xem thêm


  • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân
  • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Sơn Đông

Back to top button