Wiki

Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Danh sách các nước có đại sứ quán tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Đây là danh sách các phái bộ ngoại giao ngoại quốc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tại thủ đô Bình Nhưỡng có khoảng 25 đại sứ quán. Hầu hết đều nằm ở một khu vực đặc biệt biệt trong thành phố, được gọi là Khu ngoại giao đoàn Munsudong. Một số quốc gia khác có đại sứ tại Bắc Kinh hay Seoul kiêm nhiệm Triều Tiên.

Do không có quan hệ ngoại giao, Thụy Điển là nước đại diện cho các lợi ích của Mỹ tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Một số đại sứ quán hoạt động không liên tục tại Bình Nhưỡng, Úc đã mở đại sứ quán tại Bình Nhưỡng từ năm 1975 nhưng đã buộc phải đóng cửa sau khi bỏ phiếu chống lại CHDCND Triều Tiên trong một nghị quyết của Liên Hợp Quốc.. Một số quốc gia bao gồm Albania, Nam Tư, Iraq, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Yemen, Bồ Đào Nha, Sri Lanka và Hungary cũng đã từng có đại sứ quán tại thủ đô Bình Nhưỡng song hiện đã đóng cửa. Tuy vây, một số quốc gia phương Tây đã lần đầu tiên mở đại sứ quán của mình trong những năm đầu tiên của thế kỉ 20. Hện có 7 nước thành viên Liên minh châu Âu EU còn duy trì đại sứ quán tại Bình Nhưỡng: Đức, Thụy Điển và Anh Quốc (chung trụ sở), Ba Lan, Cộng hòa Séc, Romania và Bulgaria.

Brazil đã mở đại sứ quán tại Bình Nhưỡng vào tháng 7 năm 2009.

Nga và Trung Quốc có hai đại sứ quán lớn nhất. Tòa đại sứ của họ nằm ngoài khu ngoại giao đoàn Munsudong.

Đại sứ quán


Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng

Bình Nhưỡng

 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Brasil
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Bulgaria
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Campuchia
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Trung Quốc
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Cuba
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Cộng hòa Séc
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Ai Cập
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Đức
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Ấn Độ
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Indonesia
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Iran
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Lào
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Libya
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Malaysia
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Mông Cổ
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Nigeria
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Pakistan
 • 🇯🇵
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Ba Lan
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên România
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Nga
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Thụy Điển
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Syria
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Việt Nam

Văn phòng


 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Thụy Sĩ (Văn phòng Hợp tác Thụy Sĩ)

Tổng Lãnh sự quán


Chongjin

 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Trung Quốc
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Nga

Đại sứ kiêm nhiệm


Đặt tại Bắc Kinh ngoại trừ những nước có ghi chú.

 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Algérie (Seoul)
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Áo
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Úc (Seoul)
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Azerbaijan
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Bahamas (La Habana)
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Bangladesh
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Bỉ (Seoul)
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Botswana
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Cameroon
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Canada (Seoul)
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Chile
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Croatia
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Síp
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Đan Mạch
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Ethiopia
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Phần Lan
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Hungary
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Ireland (Seoul)
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Iceland
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Ý (Seoul)
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kazakhstan
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Bắc Macedonia
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Madagascar
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Malta
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Mauritius (Seoul)
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên México (Seoul)
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Hà Lan (Seoul)
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên New Zealand (Seoul)
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Na Uy (Seoul)
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Peru
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Philippines
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Bồ Đào Nha (Seoul)
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Oman
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Qatar (Seoul)
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Rwanda
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Serbia
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Seychelles
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Sierra Leone
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Slovenia
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Nam Phi
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Tây Ban Nha
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Tanzania
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Thái Lan
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Tunisia
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Thổ Nhĩ Kỳ (Seoul)
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Ukraina
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Venezuela
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Zambia
 • Danh sách phái bộ ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Zimbabwe

Xem thêm


 • Quan hệ ngoại giao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
 • Danh sách đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Back to top button