Wiki

Dugesia (giun dẹp)

Đối với chi thực vật, xem Dugesia (thực vật).

Dugesia
Dugesia subtentaculata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Platyhelminthes
Bộ (ordo) Tricladida
Phân bộ (subordo) Continenticola
Liên họ (superfamilia) Geoplanoidea
Họ (familia) Dugesiidae
Chi (genus) Dugesia
Girard, 1850
Dugesia (giun dẹp)
Phân bố của chi Dugesia theo Sluys et al. 1998.
Loài
Xem tiếp

Dugesia là một chi giun dẹp trong họ Dugesiidae bao gồm vài đại diện tiêu biểu của lớp Turbellaria. Chúng được tìm thấy ở môi trường nước ngọt ở Châu Phi, Châu Âu, Trung Đông, Châu Á và Châu Úc. Dugesia được biết đến nhiều nhất bởi khả năng tái sinh của nó.

Dugesia là chi điển hình của họ Dugesiidae.

Phát sinh loài và phân loại


Dugesia không có đủ khác biệt đặc điểm hình thái để chỉ ra mối quan hệ của các loài. Hơn 70 loài thuộc chi Dugesia đã được mô tả.

Loài nghi ngờ

  • D. aborensis
  • D. annandalei
  • D. barroisi
  • D. bilineata
  • D. salina
  • D. tiberiensis

Phát sinh loài

Dugesia (giun dẹp) Dugesia cretica

Dugesia (giun dẹp) Dugesia sp. liên quan tới Dugesia liguriensis từ Catalonia.

Cây phát sinh loài bao gồm năm chi Dugesiidae Álvarez-Presas et al., 2008:

Dugesiidae

Girardia

Neppia

Cura

Schmidtea

Dugesia

Phát sinh loài phân tử của 13 loài Dugesia theo Lázaro et al., 2009:

Dugesia

D. sicula

D. aethiopica

D. japonica

D. ryukyuensis

D. notogaea

D. bengalensis

D. subtentaculata

D. gonocephala

D. liguriensis

D. etrusca

D. ilvana

D. benazzii

D. hepta

Cây phát sinh loài Dugesia theo Solà et al., 2013:

D. aethiopica

D. sicula

D. etrusca

D. ilvana

D. gonocephala

D. benazzii

D. hepta

D. cretica

D. elegans

D. damoae

D. effusa

D. improvisa

D. ariadnae

D. arcadia

D. malickyi

D. aenigma

D. sagitta

D. parasagitta

Back to top button