Kiến thức chung

Đuôi của con mèo thường có màu gì?

Câu đố vui “Đuôi của con mèo thường có màu gì?” được gameshow giải trí Nhanh như chớp sử dụng trong câu 9 của vòng 1, Cchắc hẳn khi nghe xong câu đố hay này, bạn sẽ kể ra nhiều đáp án khác nhau.

Câu đố vui “Đuôi của con mèo thường có màu gì?”

=> Đáp án nhiều màu:

Câu đố vui liên quan tới con vật:

1. Một lòng khuya sớm chuyên cần

Trách người vô nghĩa, sao chê ngu đần? Là con gì?

=> Đáp án: con Bò

2. Hai cột một kèo, đôi tấm tranh treo

Ba quân thiên hạ, núp mình cũng dữ? Là con gì?

=> Đáp án: Con gà mái

3. Vừa bằng que diêm, khi chìm khi nổi?

=> Đáp án: con đỉa

4. Mình đen mặc áo da sồi

Nghe trời chuyển động thì ngồi kêu oan. Là con gì?

=> Đáp án: Con cóc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button