Wiki

FTA

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề FTA.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

FTA có thể là một trong các nghĩa sau:

  • Hiệp định thương mại tự do (Free trade agreement)
  • Khu vực mậu dịch tự do (Free trade area)

—hết—

Back to top button