Giáo Dục

Giải Bài 2 Trang 52 SGK Toán 5

Giải bài ceo trang 52 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Tính bằng cách thuận tiện nhất

Hướng dẫn giải bài 2 trang 52 SGK Toán 5

Đề bài:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 4,68 + 6,03 + 3,97

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2

c) 3,49 + 5,7 + 1,51

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8

Phương pháp giải:
Ở bài tập này, các em cần sử dụng tính chất kết hợp của phép cộng, nhóm các số sao cho khi cộng lại với nhau thì tổng của chúng là số tự nhiên để tính cho nhanh nhất. 

Đáp án:

a) 4,68 + 6,03 + 3,97

= 4,68 + (6,03 + 3,97) 

= 4,68 + 10 

= 14,68

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2

= (6,9 + 3,1) + (8,4 + 0,2)

= 10 + 8,6

= 18,6 

c) 3,49 + 5,7 + 1,51

= (3,49 + 1,51) + 5,7 

= 5 + 5,7

= 10,7 

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8

= (4,2 + 6,8) + (3,5 + 4,5)

= 11 + 8

= 19

Phần giải bài tập trang 52 Toán 5 gồm 4 bài, sau phần giải bài tập 2 trang 52 SGK Toán 5, mời các em xem tiếp gợi ý và phương pháp Giải Bài 1 Trang 52 SGK Toán 5Giải Bài 3 Trang 52 SGK Toán 5 Giải Bài 4 Trang 52 SGK Toán 5 để học tốt môn toán lớp 5 hơn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button