Giáo Dục

Giải Bài 2 Trang 62 SGK Toán 5

Giải bài 2 trang 62 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Tính bằng hai cách:

Hướng dẫn giải bài 2 trang 62 SGK Toán 5

Đề bài:
Tính bằng hai cách:
a) (6,75 + 3,25) x 4,2;                                                       b) (9,6 − 4,2) x 3,6;

Phương pháp giải:
Các em vận dụng quy tắc: (a + b) x c = a x c + a x b để giải bài tập này. 

Đáp án:

a) Cách 1: (6,75 + 3,25) x 4,2 = 10 x 4,2 = 42 
    Cách 2: (6,75+3,25) x 4,2 = 6,75  x4,2 + 3,25 x 4,2 = 28,35 + 13,65 = 42. 
b) Cách 1: (9,6 − 4,2) x 3,6 = 5,4 x 3,6 = 19,44. 
    Cách 2:  (9,6 −4,2) x 3,6 = 9,6 x 3,6 − 4,2 x 3,6 = 34,56 − 15,12 = 19,44.   

Phần giải bài tập trang 62 Toán 5, Luyện tập chung gồm 4 bài, Tiếp theo phần giải bài tập 2 trang 62 SGK Toán 5. Taimienphi.vn có gợi ý đáp án và phương pháp giải chi tiết phần Giải Bài 1 Trang 62 SGK Toán 5Giải Bài 3 Trang 62 SGK Toán 5 và Giải Bài 4 Trang 62 SGK Toán 5, các em học sinh cần nắm rõ kiến thức của bài học này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button