Giáo Dục

Giải Bài 3 Trang 50 SGK Toán 5

Giải bài 3 trang 50 SGK Toán 5 trong Cộng hai số thập phân, Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam

Hướng dẫn giải bài 3 trang 50 SGK Toán 5

Đề bài:
Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn Nam 4,8kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:
– Dữ kiện đã biết: 
+ Cân nặng của Nam: 32,6 kg
+ Tiến nặng hơn Nam: 4,8 kg
– Dữ kiện cần tìm: Số cân nặng của Tiến. 
– Cách giải: Muốn tìm số cân nặng của Tiến, ta lấy số cân nặng của Nam cộng với số cân Tiến hơn Nam. 

Đáp án:
Tiến cân nặng số ki-lo-gam là:
32,6 + 4,8 = 37,4(kg)
Đáp số: 37,4kg

Trên đây là hướng dẫn giải bài tập 3 trang 50 SGK Toán 5. Ngoài ra, phần này còn 2 bài tập khác nữa là Giải Bài 1 Trang 50 SGK Toán 5  Giải Bài 2 Trang 50 SGK Toán 5Cùng xem hướng dẫn giải bài tập trang 50 Toán 5 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button