Giáo Dục

Giải Bài 3 Trang 51, 52 SGK Toán 5

Giải bài 3 trang 51, 52 SGK Toán 5 trong Tổng nhiều số thập phân, Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính

Hướng dẫn giải bài 3 trang 51, 52 SGK Toán 5

Đề bài:
Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:
a) 12,7 + 5,89 + 1,3 ;
b) 38,6 + 20,09 + 7,91 ;
c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 ;
d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55

Phương pháp giải:
Các em cần ghi nhớ:
– Tính chất giao hoán của phép cộng: a + b = b + a (khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng, giá trị của tổng không thay đổi)
– Tính chất kết hợp của phép cộng: (a + b) + c = a + (b + c) (khi ta cộng tổng của số thứ nhất và số thứ hai với số thứ ba, thì ta cũng có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba mà giá trị của chúng không thay đổi.)

Đáp án:
a) 12,7 + 5,89 + 1,3
= (12,7 + 1,3) + 5,89
= 14 + 5,89
= 19,89

b) 38,6 + 20,09 + 7,91
= 38,6 + (2,09 + 7,91) 
= 38,6 + 10 
= 48,6

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2
= (5,75 + 4,25) + (7,8 + 1,2)
= 10 + 9 
= 19 

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55
= (7,34 + 2,66) + (0,45 + 0,55)
= 10 + 1
= 11.

Trên đây là hướng dẫn giải bài tập 3 trang 51, 52 SGK Toán 5. Ngoài ra, phần này còn 2 bài tập khác nữa là: Giải Bài 1 Trang 51, 52 SGK Toán 5 và Giải Bài 2 Trang 51, 52 SGK Toán 5Cùng xem hướng dẫn giải bài tập trang 51, 52 Toán 5 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button