Giáo Dục

Giải Bài 3 Trang 57 SGK Toán 5

Giải bài 3 trang 57 SGK Toán 5 trong Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,.., Một can nhựa chứa 10l dầu hỏa. Biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8kg, can rỗng cân nặng 1,3kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nh

Hướng dẫn giải bài 3 trang 57 SGK Toán 5

Đề bài:
Một can nhựa chứa 10l dầu hỏa. Biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8kg, can rỗng cân nặng 1,3kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

giai bai 3 trang 57 sgk toan 5

Phương pháp giải:
* Tóm tắt bài toán: 
1 can nhựa: 10 lít dầu hỏa
Cân nặng 1 lít dầu: 0,8 kg
Cân nặng can rỗng: 1,3 kg
Cân nặng cả can dầu hỏa đó: ? kg
* Hướng giải bài toán:
– Tìm cân nặng của 10 lít dầu hỏa bằng cách lấy số lít dầu có trong can đem nhân với cân nặng của 1 lít dầu hỏa
– Tìm số cân nặng của cả can dầu hỏa đó bằng cách lấy số cân nặng của 10 lít dầu (vừa tìm được) đem cộng với số cân nặng của can rỗng. 

Đáp án:
10 lít dầu hỏa nặng số ki-lô-gam là:
0,8 x 10 = 8(kg)
Cả can dầu hỏa đó nặng số ki-lô-gam là:
8 + 1,3 = 9,3(kg)
Đáp số: 9,3 kg.

Phần giải bài tập trang 57 Toán 5, Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,.. gồm 3 bài, Tiếp theo phần giải bài tập 3 trang 57 SGK Toán 5. Taimienphi.vn có gợi ý đáp án và phương pháp giải chi tiết phần Giải Bài 1 Trang 57 SGK Toán 5  Giải Bài 2 Trang 57 SGK Toán 5, các em học sinh cần nắm rõ kiến thức của bài học này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button