Giáo Dục

Giải Bài 3 Trang 58 SGK Toán 5

Giải bài 3 trang 58 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Xem Một người đi xe đạp, trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8km, trong 4 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 9,52km. Hỏi người đó đi

Hướng dẫn giải bài 3 trang 58 SGK Toán 5

Đề bài:
Một người đi xe đạp, trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8km, trong 4 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 9,52km. Hỏi người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:
* Tóm tắt đề bài:
3 giờ đầu: Đi được 10,8 km/ 1 giờ
4 giờ tiếp theo: Đi được 9,52 km/ 1 giờ
Quãng đường người đó đi được: ? km
* Cách giải:
– Bước 1: Tính quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu, bằng cách lấy vận tốc nhân với thời gian 
– Bước 2: Tính quãng đường người đó đi được trong 4 giờ tiếp theo, bằng cách lấy vận tốc nhân với thời gian. 
– Bước 3: Tính tổng quãng đường người đó đi được, bằng cách lấy quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu đem cộng với quãng đường đi được trong 4 giờ tiếp theo. 

Đáp án:
Quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu là:
10,8 x 3 = 32,4 (km)
Quãng đường người đó đi được trong 4 giờ tiếp theo là:
9,52 x 4 = 38,08 (km)
Người đó đi được quãng đường là:
32,4 + 38,08 = 70,48 (km)
Đáp số: 70,48km.

Phần giải bài tập trang 58 Toán 5, Luyện tập gồm 4 bài, Tiếp theo phần giải bài tập 3 trang 58 SGK Toán 5. Taimienphi.vn có gợi ý đáp án và phương pháp giải chi tiết phần Giải Bài 1 Trang 58 SGK Toán 5Giải Bài 2 Trang 58 SGK Toán 5  Giải Bài 4 Trang 58 SGK Toán 5, các em học sinh cần nắm rõ kiến thức của bài học này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button