Giáo Dục

Giải Bài 4 Trang 52 SGK Toán 5

Giải bài 4 trang 52 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4m vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2m vải, ngày thứ ba dệt đượ

Hướng dẫn giải bài 4 trang 52 SGK Toán 5

Đề bài:
Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4m vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2m vải, ngày thứ ba dệt được nhiều hơn ngày thứ hai 1,5m vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải?

Phương pháp giải:
– Bài toán đã cho biết:
+ Ngày 1: Dệt được 28, 4 mét vải
+ Ngày 2: Dệt nhiều hơn ngày 1 là 2,2 mét vải
+ Ngày 3: Dệt nhiều hơn ngày 2 là 1,5 mét vải
– Bài toán yêu cầu: Tính số mét vải cả ba ngày người thợ đó dệt được.
– Cách giải: 
+ Tính số mét vải ngày 2 người đó dệt được bằng cách lấy số mét vải ngày đầu cộng với số mét vải dệt hơn ngày thứ nhất
+ Tính số mét vải ngày 3 người đó dệt được bằng cách lấy số mét vải ngày thứ hai (vừa tìm được) đem cộng với số mét vải dệt hơn ngày thứ hai
+ Tính số mét vải cả ba ngày người đó dệt được bằng cách lấy số mét vải dệt được ngày thứ nhất đem cộng với số mét vải dệt được ngày thứ hai và ngày thứ ba. 

Đáp án:

giai bai 4 trang 52 sgk toan 5

Ngày thứ hai dệt được số mét vải là:
      28,4 + 2,2 = 30,6 (m)
Ngày thứ ba dệt được số mét vải là:
     30,6 + 1,5 = 32,1 (m)
Cả ba ngày dệt được số mét vải là:
     28,4 + 30,6 + 32,1= 91,1 (m)
Đáp số: 91,1m vải.

Phần giải bài tập trang 52 Toán 5 gồm 4 bài, sau phần giải bài tập 4 trang 52 SGK Toán 5, mời các em xem tiếp gợi ý và phương pháp Giải Bài 1 Trang 52 SGK Toán 5,Giải Bài 2 Trang 52 SGK Toán 5  Giải Bài 3 Trang 52 SGK Toán 5để học tốt môn toán lớp 5 hơn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button