Kiến thức chung

Hạt gì không nảy mầm?

“Hạt gì không nảy mầm?” cũng là một câu đố thể hiện được kiến thức của người trả lời. Hãy cùng tham khảo bài viết này để xem câu trả lời của bạn đưa ra có đúng với đáp án không nhé.

Câu đố vui “Hạt gì không nảy mầm?”
=> Đáp án: Hạt mưa, hạt cát, hạt gạo, hạt cơm, hạt nhựa
Câu đố hay khác:
1. Khi tôi ăn, tôi sống nhưng khi tôi uống, tôi chết. Tôi là ai?
=> Đáp án: Ngọn Lửa
2. Con gì có cái không có đực lại đẻ rất nhiều con?
=> Đáp án: Con Sông
3. Cái gì của mình nhưng không ai dám nhận?
=> Đáp án: Lông Mày, Lông Mi
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button