Wiki

Hiệp phụ

Hiệp phụ là thời gian chơi thêm theo luật của một số môn thể thao như

  • Hiệp phụ trong bóng đá
  • Hiệp phụ trong bóng rổ
  • Hiệp phụ trong bóng đá Mỹ
  • Hiệp phụ trong rugby

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Hiệp phụ.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—hết—

Back to top button