Wiki

Hình bình hành

Hình bình hành

Hình bình hành trong hình học Euclid là một hình tứ giác được tạo thành khi hai cặp đường thẳng song song cắt nhau. Nó là một dạng đặc biệt của hình thang.

Trong không gian 3 chiều, khối tương đương với hình bình hành là hình khối lục diện.

Tính chất


Trong một hình bình hành có:

 1. Các cạnh đối song song và bằng nhau.
 2. Các góc đối bằng nhau.
 3. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Diện tích hình bình hành


Hình bình hành Diện tích của hình bình hành là phần tô màu xanh

Diện tích hình bình hành bằng độ dài cạnh đáy nhân với độ dài chiều cao trong đó A = độ dài cạnh đáy, H = độ dài chiều cao và S là diện tích.
S
=
A
×
H


{displaystyle S=Atimes H}

Chu vi hình bình hành


Chu vi của một hình bình hành bằng 2 lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ:
P
=

(

a
+
b

)

×
2


{displaystyle P=left(a+bright)times 2}

Dấu hiệu nhận biết hình bình hành


Hình bình hành là một tứ giác đặc biệt

 1. Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành.
 2. Tứ giác có hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.
 3. Tứ giác có một cặp cạnh đối vừa song song và vừa bằng nhau là hình bình hành.
 4. Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.
 5. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

Hình bình hành là hình thang

 • Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành.
 • Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành

Tâm đối xứng


Giao điểm hai đường chéo của hình bình hành là tâm đối xứng của hình bình hành đó.

Xem thêm


 • Tứ giác
 • Hình thang cân
 • Hình thang vuông
 • Hình chữ nhật
 • Hình thoi
 • Hình vuông
 • Hình thang vuông
 • Hình lập phương
 • Hình hộp chữ nhật
 • Hình nón
 • Hình trụ

Back to top button