Wiki

Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam

Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam
Tên viết tắt VRAHC
Thành lập 4/12/1993
Loại Tổ chức xã hội từ thiện
Vị thế pháp lý Hợp pháp, hoạt động
Trụ sở chính số 51 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa
Vị trí
  • Hà Nội, Việt Nam
Vùng phục vụ  Việt Nam
Ngôn ngữ chính Tiếng Việt
Chủ quản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Trang web Website chính thức

Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam là tổ chức xã hội từ thiện phi chính phủ của những người và tổ chức tự nguyện đóng góp cho hoạt động chăm sóc trẻ em khuyết tật tại Việt Nam giảm bớt khổ đau và bất hạnh. Hiệp hội có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Relief Association for Handicapped Children, viết tắt là VRAHC .

Hội được thành lập theo Quyết định số 290/TTg ngày 4/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ, và là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam . Điều lệ của Hội được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 77/2005/QĐ-BNV ngày 09 tháng 08 năm 2005 . Điều lệ sửa đổi được Đại hội lần thứ IV thông qua ngày 13 tháng 10 năm 2010 và được Bộ Nội vụ phê duyệt .

Trụ sở Hội đặt tại số 51 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội .

Tôn chỉ


Mục đích tôn chỉ của Hội là huy động công, của, sức lực, trí tuệ cho hoạt động nhằm góp phần làm cho trẻ em khuyết tật giảm bớt khổ đau và bất hạnh, được bảo vệ và chăm sóc theo Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật về người khuyết tật của Nhà nước Việt Nam và Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em , giúp trẻ em khuyết tật sống hoà nhập, bình đẳng với cộng đồng.

Back to top button