Wiki

Mặt cầu

 • Mặt cầu

 • Mặt cầu

 • Mặt cầu

 • Mặt cầu

  Siêu cầu

 • Mặt cầu

 • Mặt cầu

 • Phương trình mặt cầu


  Trong không gian với hệ tọa độ Descartes Oxyz, mặt cầu tâm I(a,b,c) bán kính R thì có phương trình
  (
  x

  a

  )

  2


  +
  (
  y

  b

  )

  2


  +
  (
  z

  c

  )

  2


  =

  R

  2
  {displaystyle (x-a)^{2}+(y-b)^{2}+(z-c)^{2}=R^{2}}

  Ngoài ra, phương trình

  x

  2


  +

  y

  2


  +

  z

  2


  +
  2
  a
  x
  +
  2
  b
  y
  +
  2
  c
  z
  +
  d
  =
  0


  {displaystyle x^{2}+y^{2}+z^{2}+2ax+2by+2cz+d=0}

  với

  a

  2


  +

  b

  2


  +

  c

  2  d
  >
  0


  {displaystyle a^{2}+b^{2}+c^{2}-d>0}

  là phương trình mặt cầu có tâm I(-a,-b, -c) và bán kính
  R
  =  a

  2


  +

  b

  2


  +

  c

  2  d
  {displaystyle R={sqrt {a^{2}+b^{2}+c^{2}-d}}}

  Xem thêm


  • Mặt bậc hai

  Back to top button