Wiki

Mori Riyo

Đây là một tên người Nhật; trong tiếng Nhật họ và tên được viết theo thứ tự Á Đông (họ trước tên sau): họ là Mori.

Mori Riyo
Riyo Mori trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007

Trong nhiệm kỳ của mình, Riyo Mori đã đến nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia các hoạt động từ thiện. Các chị em hoa hậu của cô (cùng thuộc Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ) là Rachel Smith, Hoa hậu Mỹ 2007 và Hilary Cruz, Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ 2007.

Ngày 14 tháng 7 năm 2008, Riyo Mori đã trao lại vương miện cho Dayana Mendoza, Hoa hậu Hoàn vũ 2008.

Back to top button