Kiến thức chung

Một ông già đi từ chân núi lên đỉnh núi, từ đỉnh núi xuống chân núi và lại từ đó lên đỉnh. Hỏi ông già đó thấy gì?

Câu đố mẹo “Một ông già đi từ chân núi lên đỉnh núi, từ đỉnh núi xuống chân núi và lại từ đó lên đỉnh, hỏi ông già đó thấy gì?” là câu đố hay luôn được đưa vào các chương trình giúp chương trình trở nên vui nhộn, ấn tượng hơn.

Câu đố mẹo “Một ông già đi từ chân núi lên đỉnh núi, từ đỉnh núi xuống chân núi và lại từ đó lên đỉnh. Hỏi ông già đó thấy gì?”
=> Đáp án: Thất mệt, thấy mỏi chân

Câu đố hay khác:

1. Con gì có cái không có đực lại đẻ rất nhiều con?
=> Đáp án: Con sông
2. Tôi đi khắp thế gian nhưng luôn dừng chân ở một điểm. Tôi là ai?
=> Đáp án: Con Tem
3. Kiến gì không bao giờ ngủ?
=> Đáp án: Kiến thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button