Wiki

Người Toraja

Người Toraja
Người TorajaCác cô gái trẻ Toraja tại lễ cưới
Tổng số dân
1.100.000
Khu vực có số dân đáng kể
Người Toraja Indonesia:
Nam Sulawesi 600.000
Tây Sulawesi 179.846 (14% số dân)
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ bản địa: Toraja-Sa’dan, Kalumpang, Mamasa, Tae’, Talondo’, Toala’,
và Indonesia.
Tôn giáo
Tin Lành: 65.15%, Kitô: 16.97%, Islam: 5.99% và Toraja Hindu (Aluk To Dolo): 5.99%.
Sắc tộc có liên quan
Bugis, Makassar, Mandar

Người Toraja là một nhóm dân tộc bản địa thiểu số cư trú ở vùng núi Nam Sulawesi, Indonesia.

Dân số người Toraja ước khoảng 1.100.000 người, trong đó 450.000 người sống ở vùng Tana Toraja (nghĩa chữ là “Đất của Toraja”). Hầu hết dân số là Kitô giáo, một số người khác là tính đồ Hồi giáo, và có một số khác theo tín ngưỡng vật linh mà ở địa phương được gọi là Aluk (nghĩa chữ là “Con đường”).

Chính phủ Indonesia đã công nhận tín ngưỡng vật linh này là Aluk To Dolo (nghĩa là “Con đường của Tổ tiên”).

Back to top button