Wiki

Quy tắc Sarrus

Sarrus là quy luật: Những yếu tố quyết định của ba cột bên trái là tổng của các sản phẩm cùng rắn đường chéo trừ tổng các sản phẩm cùng đứt đường chéo

Quy tắc Sarrus là một phép tính và một phương pháp ghi nhớ để tính định thức của một ma trận 3×3. Nó được đặt theo tên của nhà toán học Pháp Pierre Frederic Sarrus.

Ví dụ, ta xét một ma trận 3×3:


[1


913
20


56
2


4


0]


.


{displaystyle {begin{bmatrix}1&9&-13\20&5&-6\2&4&0end{bmatrix}}.}

Quy tắc Sarrus Phương án sắp xếp theo chiều dọc 

Một cách tính tương tự dựa trên quy tắc đường chéo áp dụng cho ma trận 2×2:

Cả hai đều là trường hợp đặc biệt của công thức Leibniz, tuy nhiên nó không thể áp dụng để giải những ma trận rộng hơn. Quy tắc Sarrus cũng có thể được suy ra từ định lý Laplace mở rộng của một ma trận 3×3.

Tài liệu tham khảo


  • Paul Cohn: Các phần tử của Đại số Tuyến tính. THẺ báo Chí, 1994, ISBN 9780412552809, năm 69
  • . ISBN 978-81-317-2126-1 https://books.google.com/books?id=7cwSfkQYJ_EC&pg=SA6-PA2. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)|tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
  • . ISBN 3-528-37235-4. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)|tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)

Liên kết ngoài


  • Quy tắc Sarrus  ở Planetmath
  • Đại số tuyến tính: Quy tắc Sarrus về định thức  tại  khanacademy.org

—hết—

Back to top button