Wiki

Sơn Minh Thắng

Sơn Minh Thắng
Chức vụ
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Nhiệm kỳ 2 tháng 1 năm 2018 – 28 tháng 10 năm 2020
&00000000000000020000002 năm, &0000000000000300000000300 ngày
Tiền nhiệm Nguyễn Quang Dương
Kế nhiệm Huỳnh Tấn Việt
Vị trí Việt Nam
Phó Bí thư Lại Xuân Lâm
Huỳnh Tấn Việt
Thứ trưởng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ Việt Nam
Nhiệm kỳ tháng 8 năm 2011 – tháng 4 năm 2014
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Việt Nam
Nhiệm kỳ 24 tháng 5 năm 2016 – 11 tháng 10 năm 2017
&00000000000000010000001 năm, &0000000000000140000000140 ngày
Tiền nhiệm Nguyễn Phong Quang
Kế nhiệm chức vụ bãi bỏ
Thông tin chung
Sinh 1960 (60–61 tuổi)
tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Dân tộc Khmer
Đảng phái Đảng Cộng sản Việt Nam

Sơn Minh Thắng (năm sinh 1960, tại tỉnh Trà Vinh, dân tộc Khmer) là một chính trị gia Việt Nam. Ông từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, XII, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nguyên Thứ trưởng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ Việt Nam, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Việt Nam (2016-2017)

Tiểu sử


  • Từ năm 2007 đến tháng 8/2011, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh, Phó Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI (năm 2011), được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;
  • Từ tháng 8/2011 đến tháng 4/2014, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị điều động, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;
  • Từ tháng 4/2014 đến tháng 8/2015, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng;
  • Từ tháng 8/2015 đến tháng 5/2016, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị điều động, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;
  • Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII (năm 2016), được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Ngày 24 tháng 5 năm 2016, được Bộ Chính trị phân công làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Việt Nam thay ông Nguyễn Phong Quang nghỉ hưu.
  • Chiều 2/1/2018, Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 -2020.

Back to top button