Wiki

Sự chia cắt Tiệp Khắc

Sự chia cắt Tiệp Khắc, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1993, là sự chia cẳt 2 bang Tiệp Khắc thành nước Cộng hòa Séc và Slovakia. Vào năm 1969 Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa SécCộng hòa Xã hội chủ nghĩa Slovak được thành lập và trở thành 2 nước của liên bang Tiệp Khắc. Phía Cộng hòa Séc không muốn trợ cấp dài hạn cho bang bên kia, còn phía Slovakia thì không muốn cứ phải làm theo chính sách của Cộng hòa Séc. Sau những cuộc đàm phán giữa thủ tướng của bang cộng hòa Séc (Václav Klaus) và của bang Slovakia (Vladimír Mečiar), cả hai được bầu năm 1992, họ quyết định (không hỏi ý kiến người dân) giải tán nước Tiệp Khắc.

Đôi khi sự chia cắt này được gọi là Cuộc ly hôn nhung, lấy từ cuộc Cách mạng Nhung không đổ máu vào năm 1989; dẫn tới sự chấm dứt sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Tiệp Khắc, sự hình thành một chính phủ tự do và dân chủ.

Back to top button