Wiki

Synthesizer

Đối với các định nghĩa khác, xem Synthesizer (định hướng).

“Synth” đổi hướng tới đây. Đối với các định nghĩa khác, xem Synth (định hướng).

Máy Minimoog sơ khai của R.A. Moog Inc. (ca. 1970)

Đàn synthesizer (thường gọi tắt là “synthesizer” hay “synth“, còn có thể viết là “synthesiser“) là một nhạc cụ điện tử tạo ra tín hiệu điện, sau đó được chuyển đổi thành âm thanh thông qua amplifiers và loa hoặc tai nghe. Synthsizers có thể giả lập lại những tiếng đã có sẵn (các loại nhạc cụ, giọng hát, âm thanh trong tự nhiên, v.v.) hoặc tạo ra những âm sắc mới chưa từng tồn tại trước đây. Đàn thường được chơi với đàn keyboard, nhưng có thể được điều khiển thông qua nhiều thiết bị đầu vào, bao gồm music sequencers, instrument controllers, fingerboards, guitar synthesizers, wind controllers và trống điện tử. Synthesizers không có điều khiển được tích hợp sẵn thường được gọi là sound modules và được điều khiển thông qua cổng MIDI hoặc CV/Gate sử dụng một thiết bị điều khiển khác.

Các loại đàn synthesizers sử dụng các cách khác nhau để tạo ra tín hiệu. Trong số đó phổ biến nhất là subtractive synthesis, additive synthesis, wavetable synthesis, frequency modulation synthesis, phase distortion synthesis, physical modeling synthesis và sample-based synthesis. Các loại ít phổ biến hơn gồm subharmonic synthesis, granular synthesis. Trong thập niên 2010, đàn synthesizer được sử dụng nhiều trong các thể loại như pop, rock và nhạc dance.

Back to top button