Wiki

Tào Động tông

Tào Động tông (zh. cáo-dòng-zōng 曹洞宗, ja. sōtō-shū) là một trong năm phái Thiền Phật giáo quan trọng trong Ngũ gia thất tông- tức là Thiền chính tông của lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Đây cũng là một trong hai phái Thiền tông, cùng với Lâm Tế tông, còn tồn tại và được truyền bá đến ngày nay.

Lịch sử


Tông Tào Động được sáng lập khoảng vào cuối thời Đường. Thiền sư Động Sơn Lương Giới tu học và đại ngộ nơi Thiền sư Vân Nham Đàm Thịnh. Sư đến hoằng pháp tại Động Sơn Phổ Lợi Thiền Tự ở Giang Tây, xiển dương tông phong mạnh mẽ, sáng lập giáo lý Động Sơn Ngũ Vị để tiếp dẫn người học. Sau Thiền sư Động Sơn Lương Giới có nhiều đệ tử nối pháp xuất sắc, nhất là Thiền sư Tào Sơn Bản Tịch- người kế tiếp và phát triển, hoàn thiện giáo lý Động Sơn Ngũ Vị, làm chổ dựa vững chắc cho sự thành lập Tông Tào Động. Như vậy, Thiền sư Động Sơn Lương Giới và Tào Sơn Bản Tịch là hai vị tổ sáng lập quan trọng nhất của Tông Tào Động.

Hai chữ Tào Động được ghép từ chữ đầu của hai vị thiền sư sáng lập là Động Sơn Lương Giới và Tào Sơn Bản Tịch. Ban đầu được gọi là Động Tào tông. Nhưng sau này do âm vận nghe trắc trở hay một lý do khác, đã được gọi ngược lại là Tào Động. Tuy nhiên, chữ Tào có lẽ liên quan đến ngọn núi Tào Khê hơn, nơi Lục Tổ Huệ Năng từng hoằng pháp.

Trong số đệ tử nối pháp của Thiền sư Tào Sơn Bản Tịch, nổi bật nhất phải kể đến là Thiền sư Tào Sơn Huệ Hà- người đã tích cực truyền bá tư tưởng Động Sơn Ngũ Vị khắp chốn tùng lâm Thiền Tông. Tuy nhiên pháp hệ này của Thiền sư Tào Sơn Bản Tịch chỉ truyền được 5 đời rồi dứt hẳn dấu tích (bị thất truyền) và do các thế hệ đệ tử nối pháp của Thiền sư Vân Cư Đạo Ưng- đệ tử đắc pháp khác của Thiền sư Động Sơn Lương Giới thủ trì cho đến ngày nay.

Tào Động tông Chùa Vĩnh Bình, Eihei-ij Tào Động tông Chùa Tổng Trì, Soij-ji

Tào Động tông Trụ sở hành chính chính của tông Tào Động Nhật Bản tại Tokyo.

Theo thống kê Bộ văn hóa Nhật vào năm 1998, Tông Tào Động tại Nhật là tông phái Phật giáo lớn nhất với gần 15,000 ngôi chùa ( trong đó khoảng 13.850 ngôi chùa trực thuộc bản sơn Tổ Đình Tổng Trì Tự và còn lại thuộc bản sơn Tổ Đình Vĩnh Bình Tự) và khoảng 8 triệu tín đồ trên khắp Nhật Bản và có 3 hệ phái chính cùng với nhiều trường Đại Học đào tạo giáo dục trực thuộc như Đại học Komazawa, Đại học Aichi Gakuin…Các quy định về hoạt động và công vụ, hành chính được áp dụng trong các tổ chức, tự viện thuộc Tông Tào Động Nhật Bản bao gồm:

 1. Hiến chương Tông Tào Động ( ja: Sotoshu shuken)
 2. Quy định cho các tín đồ thuộc Tông Tào Động (ja: Shūkyō hōnin Sōtōshū kisoku)
 3. Các thủ tục tiêu chuẩn của Tông Tào Động (ja: Sōtōshū kitei).

Thiền pháp Tào Động được truyền sang phương tây với tên gọi phổ biến là Soto Zen vào giữa sau thế kỷ 20, đầu tiên bởi Thiền sư Taisen Deshimaru( đệ tử thiền sư Kodo Sawaki), sư xây dựng cơ sở hoằng pháp Tào Động ở nước Pháp và lan rộng ra nhiều nước phương Tây, đến nay vẫn còn phát triển. Hay được truyền sang Mỹ quốc với các vị Thiền sư nổi tiếng như Shunryū Suzuki, Taizan Maezumi. Các phong trào tu Thiền, hành Thiền, các Thiền đường Tào Động ở nước ngoài do các sư gốc Nhật hay người nước ngoài truyền bá ngày càng phát triển và thu hút sự quan tâm thực hành của nhiều người Phương tây.

Pháp tu

Tào Động tông Thiền sư Taizan Maezumi- người truyền bá Thiền Tào Động sang Mỹ thời hiện đại.

Trong tất cả các thiền viện tào động Nhật Bản từ lúc sáng lập cho đến thời hiện đại vẫn duy trì lối tu tập tọa Thiền chỉ quán đả tọa- tức chỉ cần tọa thiền là đủ, không cần đối tượng để quán chiếu, ngồi Thiền tức là làm Phật, trong tâm an định trí huệ tự tính thanh tịnh tự nhiên sáng chiếu. Tư tưởng này do Thiền sư Đạo Nguyên kế thừa từ pháp Thiền Mặc Chiếu của Thiền sư Hoằng Trí Chính Giác và sư được Thiền sư Thiên Đồng Như Tịnh trực tiếp chỉ dạy và đốn ngộ yếu chỉ. Sau này sư về Nhật và tích cực truyền bá rộng rãi, được mô tả đường lối thực hành rất chi tiết trong bộ Chính Pháp Nhãn Tạng(ja: Shobo Genzo) và Tọa Thiền Dụng Tâm Ký.

Pháp tham công án cũng được coi trọng và ứng dụng vào tu tập trong tông Tào Động Nhật, đặc biệt là từ thời của Thiền sư Oánh Sơn Thiện Cẩn trở về sau.

Cho tới thời cận đại, hình thức tu tập độc tham, tức là một đệ tử vào thất gặp riêng thầy để trình kiến giải tu hành, vấn đáp Phật Pháp vẫn được duy trì, trong khi tại tông Lâm Tế Nhật hình thức này đã bị phai mờ từ sau thời Minh Trị. Trong các buổi thời khóa hàng ngày trong các tự viện Tào Động Nhật Bản cũng có tụng Kinh và trì chú.

Tại Việt Nam

Tại Miền Bắc

Vào thế kỷ thứ 17, Thiền sư Thông Giác Thủy Nguyệt(通覺水月) sang Trung Quốc tham thiền với Tổ Sư đời thứ 30 Tông Tào Động là Thiền Sư Nhất Cú Tri Giáo(一 句 知 教) ở Nhân Vương Hộ Quốc Thiền Tự, núi Phụng Hoàng, Hồ Châu . Sau 6 năm tu hành tham Thiền ở Trung Quốc, sư đã Kiến tính ( liễu ngộ) và được ấn khả, truyền pháp mạch của Tào Động Chính Tông và đem về truyền bá tại Việt Nam. Sư từng giáo hóa khắp Miền Bắc khiến giáo pháp được phát triển rực rỡ một thời. Sư được các môn đệ tôn xưng là sơ tổ tông tào động tại việt nam. Sau khi sư viên tich, mạch pháp được truyền cho đệ tử là Thiền Sư Chân Dung Tông Diễn. Thiền sư Tông Diễn đã kế thừa và phát huy Thiền Tào Động một cách xuất sắc. Sư nổi danh trong lịch sử với kỳ tích giúp phật giáo bấy giờ thoát nạn bị diệt vong khi vua Lê Hi Tông ra lệnh phá bỏ chùa chiền, đuổi hết tăng ni về núi ở. Sư đã khuyên vua, giúp vua sám hối sai lầm và bãi bỏ lệnh cấm của mình. Thiền sư Tông Diễn được vua kính trọng phong hiệu là Đại Tuệ Quốc Sư, Nhục Thân Bồ Tát Đại Thừa và mời giảng pháp trong cung.

Các đời truyền Thừa của Tông Tào Động đều sản sinh ra những vị thiền sư, đại sư xuất sắc trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Nhiều vị được phong làm Quốc Sư, Tăng Cương, Tăng Thống lãnh đạo Phật giáo. Thời cận đại, Hòa Thượng Thiền gia Pháp Chủ Thích Mật Ứng và Hòa Thượng Đệ Nhất Pháp Chủ GHPGVN Thích Đức Nhuận là những thế hệ đã làm rạng danh Phật giáo trong lòng dân tộc Việt Nam qua tư tưởng cứu nước, cứu đời, lợi ích an dân, phật giáo nhập thế.

Kế thừa truyền thống tu hành của Thiền Tông, các thiền sư thiền phái này ban đầu chú trọng hướng dẫn người học tham thiền, tọa thiền để minh tâm kiến tính, liễu thoát sinh tử. Thiền Sư Thanh Đàm Minh Chính đã khái quát tư tưởng Thiền qua các tác phẩm Bát Nhã Trực chỉ và Đề Cương Kinh Pháp Hoa, Thiền sư Đạo Nguyên Thanh Lãng trong bài pháp của mình có xu hướng hòa nhập giữa Thiền và Tịnh, sư vừa khuyên người tu học pháp môn Thiền Bát-Nhã, vừa niệm Phật để cầu sinh Tịnh Độ.

Các chùa từng là di tích phát khởi của Tông Tào Động ở Việt Nam có thể kể đến là Chùa Nhẫm Dương ở Kinh Môn, Hải Dương- nơi Thiền sư Thông Giác Thủy Nguyệt từng khai hóa và trụ trì, chùa Hòe Nhai ( Hồng Phúc Thiền Tự) ở Ba Đình, Hà Nội là nơi lưu dấu hoằng pháp của Thiền sư Chân Dung Tông Diễn.

Tại Miền Trung

Vào cuối thế kỷ 17, sau nhiều lần được các chúa Nguyễn mời thỉnh sang Đại Việt hoằng pháp thì đến năm 1694 dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu thì Thiền sư Thạch Liêm Đại Sán mới sang Đại Việt. Thiền sư Thạch Liêm Đại Sán là cao tăng Thiền Tông thuộc phái Thọ Xương, Tông Tào Động, sư là đệ tử nối pháp của Thiền sư Giác Lãng Đạo Thịnh nổi tiếng trong giới Thiền Tông và Phật giáo Trung Quốc. Sau khi sang Đại Việt, sư nỗ lực lan rộng tinh thần nghiêm trì giới luật trong các giới đàn cho tăng sĩ Việt Nam; các chúa Nguyễn, hàng vương cung, quý tộc cũng tôn kính và theo sư quy y, thọ giới, học đạo. Đương thời, trong Phật giáo Việt Nam tồn tại nhiều tệ nạn, thấy những điều không tốt như thế, sư tích cực lên án và thanh tịnh hóa tăng đoàn, ngoài ra sư cũng giới thiệu và truyền bá pháp môn Thiền Thoại Đầu đến quần chúng. Tuy nhiên, sư chỉ giáo hóa một thời gian ngắn rồi trở về cố quốc, ví thế tông Tào Động trong miền nam không phát triển và không có ảnh hưởng gì lớn sau đó.

Kết luận

Tông Tào Động và Tông Lâm Tế chỉ truyền vào Việt Nam hưng thịnh được hơn 100 năm rồi bắt đầu biến thái và suy tàn. Tâm ấn chỉ truyền được vài ba thế hệ đầu với những vị thiền sư chân tu thật ngộ và sau đó bị thất truyền và chỉ còn là giả danh, không có thực tu. Nếu trước kia, trong truyền thống Thiền Tông, chỉ có người đã triệt ngộ Thiền mới được ấn khả và được nối pháp Thiền Tông. Nhưng sau này, có những vị sư tu Thiền chưa ngộ hoặc không tu Thiền mà chỉ là xuất gia với một vị thầy thuộc tông phái cũng được nối pháp đời thứ mấy. Chính điều này làm cho truyền thống thực tu thực ngộ và sự truyền thừa của Thiền Tông bị phá hoại ở Trung Quốc từ sau thời nhà Minh và ở Việt Nam. Những vị tăng, ni ngày nay nhận mình thuộc Tông Tào Động tất cả đều tu theo các pháp môn như Tịnh Độ Tông, Luật Tông, Mật Tông, Giáo Môn… họ hầu như không biết gì về lối tu của Thiền Tông.

Đặc điểm


Tào Động tông Thiền sư Kodo Sawaki thực hành pháp môn Chỉ Quán Đả Tọa.

Nét đặc sắc trong phong cách giáo hóa của tông Tào Động đó là sự viên dung, cẩn mật trong công phu tu tập hàng ngày, nhẹ nhàng, sâu lắng như người nông dân quanh năm chăm lo ruộng lúa, khác với phong cách đánh hét táo bạo của tông Lâm Tế được ví như tướng quân chinh chiến nơi sa trường, nên mới có câu Lâm Tế tướng quân, Tào Động nông dân. Trong Nhân Thiên Nhãn Mục, tông này được khái quát là Tào Động tế mật, ý nói Thiền phong vừa bí ẩn lại vi tế. Trong Pháp Nhãn Thiền sư Thập quy Tụng nói: “Tào Động là xướng họa làm dụng”, tức là cơ phong một hỏi một đáp, miên mật qua lại không gián đoạn.

Trong quá trình hình thành và truyền bá tông phái, đặc biệt là tại Nhật bản, đã sinh ra thêm những đặc điểm, tính chất sau:

 • Tìm ra một cách sâu sắc rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính bình đẳng thanh tịnh như chư Phật và đều có thể đạt được bản tâm thanh tịnh ấy.
 • Nhờ công phu tọa thiền quán chiếu ánh sáng trí tuệ của Phật tính sẽ được phát khởi.
 • Hành giả dung nhập thiền lý và công phu là một.
 • Hành trì nghiêm mật là tôn chỉ được cụ thể hóa trong sinh hoạt hằng ngày
 • Luôn giữ vững một lập trường phật pháp đúng đắn, không sa vào con đường tiêu cực, ti tiện.
 • Xả bỏ chấp ngã, ham cầu. Lấy ý chí cầu đạo giải thoát làm trọng.
 • Xa lánh không thân cận nơi quyền quý, giàu sang. Sống một cuộc đời chân thật chất phác.
 • Lấy tín tâm làm trọng, thực hành với thái độ vô sở cầu, vô sở đắc.
 • Tu với chứng ngộ là một, không hai không khác (Tu chứng nhất như). Sau khi đã ngộ vẫn tiếp tục tu hành (Hậu ngộ tu hành).
 • Bất cứ lúc nào cũng truyền pháp chính yếu của chư Phật. Giúp người thoát khỏi đau khổ, trầm luân.
 • Tọa thiền với tâm tinh tấn, nỗ lực công phu. Ngồi thiền mà không cần chủ đề, phương thức (chỉ quán đã tọa).
 • Hàng ngày thực hành công phu là chân thật báo ơn tổ Phật

Thiền lý


Tông chỉ của tông Tào Động đã được vị thủy tổ là Thiền sư Thạch Đầu Hi Thiên khái quát trong tác phẩm Tham Đồng Khế và qua tác phẩm Bảo Cảnh Tam Muội Ca mà Thiền sư Vân Nham truyền cho Thiền sư Động Sơn. Đến thời khai tổ Động Sơn đã hình thành thuyết Ngũ Vị Chính Thiên, Ngũ vị Hiển Quyết dùng để tiếp dẫn hậu học, nêu lên cơ phong của tông phái. Sau này, đệ tử là Thiền sư Tào Sơn Bản Tịch đã bổ sung thêm Ngũ vị Quân Thần để làm rõ thuyết Ngũ Vị của thầy. Trong những giáo lý kể trên, phổ biến nhất trong giới Phật Giáo, Thiền Tông vẫn là thuyết Động Sơn Ngũ Vị (Ngũ Vị Chính Thiên) của Thiền sư Động Sơn.

Ngũ vị Chính Thiên:

Xem: Động Sơn Ngũ Vị

Ngũ vị Hiển Quyết

Dùng để bổ sung cho Ngũ Vị, gồm 5 giai đoạn tu hành tới chứng ngộ. Gồm Hướng, Phụng, Công, Cộng Công, Công công. Ngũ vị này nhằm nêu rõ thứ bậc công phu tu hành của người học, tức trước hết là qui hướng, kế đến là thừa phụng và cuối cùng là được công công bất cộng

– Hướng: Ngài Động sơn nói: ” Khi ăn cơm thì nghĩ gì?” Sư lại nói: ”Đắc lực nên quên no, thôi ăn lại chẳng đói”. Bình luận ( bài luận của Thiền sư Vĩnh Giác Nguyên Hiền trong cuốn Động Thượng Cổ Triệt ) :” Hướng nghĩa là hướng tới. Nhưng trước hết phải biết có, nếu trước chẳng biết có, thì không biết hướng tới đâu, vả lại, trong động tĩnh hàng ngày không được quên giây phút nào. Nếu chân chính và chuyên nhất hướng tới, thì chẳng còn thì giờ rảnh rỗi để nghĩ tới đói”. Bài kệ tụng của ngài Động Sơn:

Minh quân theo phép nhà Nghiêu,

Hạ mình dùng lễ đãi chiêu lương hiền

Có khi vượt chốn não phiền

Văn minh khắp chốn tụng truyền Thánh ân.

-Phụng: Ngài Động sơn nói:” Khi trái nghịch thì sao?” Sư lại nói: ”Chỉ biết có giầu sang, cô phụ người bản lai (Phật tính)’‘. Bình luận: Phụng nghĩa là vâng thờ. Sau hướng tiếp đến dùng phụng, cũng như vâng thờ bậc trưởng thượng, thì trước hết phải qui kính rồi sau mới thừa phụng, nếu trái nghịch (tham đắm ngoại trần mà trái với việc hướng thượng) thì chẳng thể thừa phụng. Bài kệ tụng của Thiền sư Động Sơn:

Vì ai tẩy sạch phấn hồng

Người xưa trở lại Quốc đồng kêu vang

Trên cành hoa đã rụng tàn

Mà chim vẫn hót, non ngàn đều nghe

-Công: Ngài Động sơn nói: ” Khi buông cái bừa thì nghĩ gì?” . Sư lại nói: ” Buông tay ngồi thanh thản, nhàn tản mây trắng bay” . Bình luận: Cầm bừa là hướng tới thừa phụng; buông bừa là chẳng hướng tới thừa phụng. Nhờ có cái công hướng tới thừa phụng từ trước, nên đến đây bỗng quên đi, cho nên bảo là buông bỏ bừa xuống. Câu sau biểu thị khế nhập chính vị. Bài kệ tụng của Thiền sư Động Sơn:

Cưỡi ngược voi ngọc đuổi lân (kì lân)

Cây khô hoa nở vào xuân kiếp tiền.

Hôm nay cao ẩn non miền

Trăng trong gió mát thuận duyên đúng thời

-Cộng công: Ngài Động sơn nói:” Chẳng được sắc” . Lại nói:” Phấn trắng khó giấu đường, Trường an chẳng ở lâu” . Bình luận: Cộng công nghĩa là các pháp cùng khởi, cho nên gọi là cộng. Ngài Động sơn nói không được sắc, nghĩa là vị trước còn một sắc thì các pháp đều ẩn, vị này thì một sắc đã mất hết nên các pháp đều hiện, một sắc cũng không thể được lại nữa. Bài kệ tụng của Thiền sư Động Sơn:

Chúng sanh, chư Phật chẳng đồng

Non kia tự vút, đây dòng tự sâu

Việc lớn ngộ từ muôn đầu

Hoa khai chim hót sắc màu rực soi.

– Công Công: Ngài Động sơn nói:” Chẳng cộng” . Lại nói: ” Lẫn lộn chẳng kiêng kị, ngoài đây lại cầu gì?” Bình luận: Công công nghĩa là công này sâu xa hơn công của vị trước, cho nên gọi là Công công. Do vị trước có cộng nên vị này chẳng cộng, pháp chẳng thể được mà phi pháp cũng chẳng thể được, lí sự hòa nhập tuyệt không dấu vết, đó là chỗ cùng tột của Phật đạo. Tuy nhiên, vẫn còn gọi Công là bởi vì việc hướng thượng cũng thuộc sức người tạo ra. Bài kệ tụng của Thiền sư Động Sơn :

Sừng vừa nhú đã chẳng kham

Đem tâm cầu Phật, đã mang lỗi lầm

Kiếp không vời vợi há tầm

Năm ba tri thức phương Nam, phỏng cầu.

Ngũ Vị Quân Thần

Thiền Sư Tào Sơn Bản Tịch dùng nghĩa Quân(vua), Thần(bầy tôi) để thuyết minh Ngũ Vị của Thiền sư Động Sơn.

1. Quân (vua):

Diệu đức tràn hoàn vũ

Sáng tỏ khắp thái hư

Diệu đức trùm vũ trụ

Rực sáng khắp hư không

Chỉ cho cõi hư không xưa nay vốn chẳng có một vật gì, dụ cho Chính vị, tương đương với Chính trung lai trong Chính thiên ngũ vị và với Công trong Công huân ngũ vị.

2. Thần(bầy tôi):

Linh cơ hoằng đạo thánh

Chân trí lợi quần sinh

Vâng mệnh vua, mở mang Thánh đạo, hiển hiện tất cả muôn tượng sum la. Chỉ cho cõi sắc thiên hình vạn tượng, dụ cho Thiên vị, tương đương với Thiên trung chí trong Chính thiên ngũ vị và với Cộng công trong Công huân ngũ vị. Đây là nhị nguyên âm và dương, bản giác và bất giác đối lập nhau.

3. Thần hướng quân (bầy tôi hướng lên vua):

Không rơi vào ngã khác

Chú tâm trông Thánh dung

Bầy tôi chuyên vâng thờ vua, trung thành không phân giai cấp sai biệt; chỉ cho việc bỏ sự vào lí, tương đương với Chính trong thiên hướng thượng hoàn diệt và với Phụng trong Công huân ngũ vị. Chính trong thiên ở đây tức là Chính vị đem tất cả sự tướng sai biệt qui về thế giới bình đẳng vô sai biệt.

4. Quân thị thần(vua đối với bầy tôi):

Dung nhan tuy chẳng động

Soi chiếu chẳng lệch nghiêng

Vua đối với bầy tôi công bằng không thiên vị, thương quí tất cả, tức là từ trong lí đi vào sự, tương đương với Thiên trong chính hướng hạ duyên khởi và với Hướng trong Công huân ngũ vị.

5. Quân thần đạo hợp(đạo vua tôi hợp nhất):

Rõ ràng không nội ngoại

Hòa hợp trên dưới đồng

Đạo vua tôi hòa hợp thì thiên hạ thái bình, nghĩa là ngầm ứng hợp với mọi duyên mà không rơi vào các ngả, tương đương với Kiêm trung đáo trong Chính thiên ngũ vị và với Công công trong Công huân ngũ vị. Tức là động tĩnh hợp nhất, sự lí bất nhị, là vị của đạo Đại giác cùng tột, chẳng chính chẳng thiên vậy.

Ba loại sấm lậu

Là pháp dùng để phân biệt chân ngụy vào thời mạt pháp khi chúng sinh càn tuệ, cơ tính không hoạt bát, do Thiền sư Động Sơn Lương Giới trao truyền cho Ngài Tào Sơn Bản Tịch:

+ Kiến sấm lậu, tức căn cơ không lìa địa vị, đọa lạc tại biển độc. Giải thích: Nghĩa là còn ngã kiến, pháp kiến, chấp chặt vào pháp thì không thể thấu suốt được thực tướng của các pháp.

+Tình sấm lậu, tức bị kẹt tại thủ xả, chỗ thấy thiên khô. Giải thích: vẫn còn tình thức phân biệt, lấy cái này bỏ cái kia, còn trong vòng đối đãi.

+ Ngữ sấm lậu, tức chuyên nghiên cứu ngữ cú của Tổ sư mà đánh mất Tông chỉ, trước sau mờ mịt.

Giải thích: Sấm lậu nghĩa đen là chảy ra, rỉ ra, trong kinh điển chỉ cho phiền não. Ngữ sấm lậu nghĩa là cái thấy biết còn bị vướng mắc, chấp trước trong văn tự ngôn ngữ mà không biết rằng ngôn ngữ, văn tự chỉ là công cụ tạm thời được dùng để diễn đạt chân lý.

Thiền Sư Động Sơn lại nói: “Trí ô trọc của người học lưu chuyển, tất cả chẳng ngoài ba loại này, ông cần phải biết rõ!”.

Thiền Mặc Chiếu

Xem tại : Thiền Mặc Chiếu

Truyền Thừa


Vấn đề tranh cãi về pháp hệ truyền thừa

Thời Minh, Thanh, có nhiều Thiền sư thuộc hai Tông Lâm Tế và Tào Động quan tâm đến tính chính thống trong pháp hê truyền thừa và bắt đầu khảo cứu, xác định rõ sự truyên thừa các thế hệ của tông phái mình.

Vấn đề về thứ tự pháp hệ của Thiền sư Lộc Môn Tự Giác (?-1117) là vấn đề gây tranh cãi nhất trong pháp hệ của Tông Tào Động. Trong một số bản ghi pháp hệ truyền thừa, Thiền sư Trạm Nhiên Viên Trừng, thiền sư Tào Động thời Minh, thuộc đời pháp thứ 27, nhưng trong bản pháp hệ khác là đời thứ 32. Đối chiếu hai bản pháp hệ truyền thừa này, có thể thấy 5 đời pháp khác nhau, một bản ghi Lộc Môn là đệ tử nối pháp trực tiếp của Phù Dung Đạo Khải, một bản cho rằng Lộc Môn Tự Giác là đệ tử của Thiên Đồng Như Tịnh và đưa ra sự truyền thừa từ Đan Hà Tử Thuần (1064-1119) ( Môn đệ đắc pháp của Phù Dung Đạo Khải) -> Chân Yết Thanh Liễu(1090-1151) -> Đại Hưu Tông Giác(1091-1162) -> Túc Am Trí Giám(1105-1192) -> Thiên Đồng Như Tịnh (1162-1228) -> Lộc Môn Tự Giác (?-1117). Điều này đã tạo ra một cuộc tranh luận lớn về vấn đề pháp hệ Tào Động về 5 thế hệ này vào thế kỷ 17.

Ý kiến Lộc Môn Tự Giác là đệ tử Thiên Đồng Như Tịnh được một số Thiền sư như Vĩnh Giác Nguyên Hiền, Vi Lâm Đạo Bái dòng Tào Động, núi Cổ Sơn ủng hộ.

Phía lập trường khác như của Thiền sư Vị Trung Tịnh Phù, trong cuốn Phật Tổ Biên Thống thì cho rằng vốn có hai người cùng mang hiệu là Lộc Môn, một người là Lộc Môn Tịnh Nhân, đệ tử của Phù Dung Đạo Khải, một là Lộc Môn Tự Giác. , đệ tử nối pháp của Thiên Đồng Như Tịnh, cả hai từng trụ trì tại cùng một ngôi chùa nhưng sống vào thời gian khác nhau. Nhưng thực chất cả hai người vốn chỉ là một Lộc Môn Tự Giác và nối pháp Phù Dung Đạo Khải. Vị Trung cho rằng chính sử liệu về đệ tử đắc pháp của Lộc Môn Tự Giác là Phổ Chiếu Nhất Biện(1081-1149) đã làm sáng tỏ điều này:

Niên hiệu Trịnh Hòa (1111-1118), Phổ Chiếu Nhất Biện tham học với Lộc Môn Tự Giác tại Hương Châu, Lộc Môn Tự Giác khuyến khích sư đến tham vấn với thầy của Lộc Môn là Phù Dung Đạo Giai, Qua thành phố Đặng Châu, Phổ Chiếu đã có cơ hội đến yết kiến Đan Hà Tử Thuần. Từ 1119-1126, Phổ Chiếu trụ trì tại chùa Thiên Ninh, Thanh Châu, sau đó đến trụ trì tại Hoa Nghiêm tự…..Niên hiệu Hoàng Thống (1141 – 1149), Phổ Chiếu soạn hành trạng cuộc đời và viết phó chúc cho môn đệ và đến ngày thứ 20 thì viên tịch.

Suy luận từ sử liệu này, nếu như Lộc Môn Tự Giác là môn đệ của Thiên Đồng Như Tịnh, thì pháp tử của Lộc Môn là Phổ Chiếu phải sống vào khoảng giữa hoặc cuối thế kỷ 13. Vì Thiên Đồng Như Tịnh sống cuối thế kỷ 12 và đầu thế kỷ 13. Theo sử liệu cuộc đời của mình do Phổ Chiếu soạn cho môn đệ trước khi viên tịch, thì Phổ Chiếu từng sống vào đầu hoặc giữa thế kỷ 12, theo như dòng đầu của bản tiểu sử này đề cập. Thì Lộc Môn Tự Giác từng khuyến khích Phổ Chiếu Nhất Biện đến tham học với Phù Dung Đạo Khải, nghĩa là lúc đó Phù Dung vẫn còn sống. Điều này cho thấy rằng Lộc Môn Tự Giác, Phổ Chiếu Nhất Biện, Phù Dung Đạo Khải sống khoảng cùng thời gian này. Vì vậy Vị Trung Tịnh Phù cho rằng Lộc Môn là pháp tử của Phù Dung vì sống cùng một thời gian. Và nếu khảo cứu thêm thời gian của các thế hệ truyền thừa của Phổ Chiếu Nhất Biện-> Đại Minh Tăng Bảo(1114-1171) -> Vương Sơn Tăng Thế -> Tuyết Nham Như Mãn (?-1206)-> Vạn Tùng Hành Tú (1166-1246) ( tác giả Thung Dung Lục, từng là thầy của chính khách đế chế Mông Cổ, Gia Luật Sở Tài) 1190-1243) -> Tuyết Đình Phúc Dụ (1203-1275, từng làm lãnh đạo Phật Giáo, Đạo giáo dưới thời nhà Nguyên) thì càng chứng minh được việc nhận định Lộc Môn Tự Giác là đệ tử của Thiên Đồng Như Tịnh là sai về thời gian, và nếu Lộc Môn là đệ tử của Như Tịnh thì sẽ không xuất hiện các thế hệ sau như Phổ Chiếu Nhất Biện, Đại Minh Tăng Bảo, Vạn Tùng Hành Tú… Nên 5 đời pháp hệ từ Đan Hà Tử Thuần đến Thiên Đồng Như Tịnh là bị thừa và sai, nên được loại bỏ khỏi pháp hệ của Lộc Môn Tự Giác. Lộc Môn Tự Giác là đời thứ 9 Tông Tào Động chứ không phải đời thứ 14. Và nếu sửa chữa sự sai lầm này đối với sự truyền thừa Tào Động tại Việt Nam, thì Thiền sư Thông Giác Thủy Nguyệt và Chân Dung Tông Diễn là đời pháp thứ 31 và 32 chứ không phải đời thứ 36, 37 như Thiền sư Việt Nam của HT Thanh Từ, Kế Đăng Lục của Từ Sơn… nhận định.

Truyền Thừa Tại Trung Quốc

1/ Thiền Sư Động Sơn Lương Giới 洞山良价 (807-869)

2/ Thiền Sư Tào Sơn Bản Tịch 曹山本寂 (840-901)

3/ Thiền Sư Tào Sơn Huệ Hà
4/ Thiền Sư Lộc Môn Xử Chân
3/ Thiền Sư Việt Châu Kiều Phong

2/ Thiền sư Long Nha Cư Độn

2/ Thiền Sư Vân Cư Đạo Ưng 雲居道膺 (?-902)

2/ Thiền Sư Khuôn Nhân Sơ Sơn 疎山匡仁 (837-909)

3/ Thiền Sư Đồng An Đạo Phi 同安道丕

4/ Thiền Sư Đồng An Quán Chí 同安觀志

5/ Thiền Sư Lương Sơn Duyên Quán 梁山緣觀

6/ Thiền sư Thái Dương Cảnh Huyền 大陽警玄 (943-1027)

7/ Thiền Sư Đầu Tử Nghĩa Thanh 投子義青 (1032-1083)

8/ Thiền Sư Phù Dung Đạo Khải 芙蓉道楷 (1043-1118)

9/ Thiền Sư Đan Hà Tử Thuần 丹霞子淳 (1064-1119)

10/ Thiền Sư Hoằng Trí Chính Giác 宏智正覺 (1091-1157)
11/ Thiền Sư Tự Đắc Huệ Huy 自得慧暉 (1097-1183)
12/ Thiền Sư Minh Cực Huệ Tộ
13/ Thiền Sư Đông Cốc Minh Quang
14/ Thiền Sư Trực Ông Đức Cử
15/ Thiền Sư Đông Minh Huệ Nhật –> Truyền Tào Động Tông-Phái Hoằng Trí sang Nhật
15/ Thiền Sư Vân Ngoại Vân Tụ
16/ Thiền Sư Đông Lăng Vĩnh Dư –> Truyền Tào Động Tông-Phái Hoằng Trí sang Nhật
10/ Thiền Sư Chân Yết Thanh Liễu 真歇清了 (1090-1151)
11/ Thiền Sư Thiên Đồng Tông Giác 天童宗珏 (1091-1162)
12/ Thiền Sư Tuyết Đậu Trí Giám 雪竇智鑑 (1105-1192)
13/ Thiền Sư Thiên Đồng Như Tịnh 天童如淨 (1162-1228)
14/ Thiền Sư Đạo Nguyên Hi Huyền 日本道元 (1200-1253)-> Truyền Tào Động Tông Nhật Bản

9/ Thiền Sư Lộc Môn Tự Giác 鹿門自覺 (? – 1117)

10) Thiền Sư Phổ Chiếu Nhất Biện 普照一辯 (1081-1149)

11) Thiền Sư Đại Minh Tăng Bảo 靈巖僧寶 (1114-1171)

12) Thiền Sư Vương Sơn Tăng Thế 玉山師體 (?-?)

13) Thiền Sư Tuyết Nham Như Mãn 雪巖慧滿 (?- 1206)

14) Thiền Sư Vạn Tùng Hành Tú 萬松行秀 (1166-1246)

15) Thiền Sư Tuyết Đình Phúc Dụ 雪庭福裕 (1203-1275)

16) Thiền Sư Linh Ản Văn Thái 靈隱文泰 (?-1289)

17) Thiền Sư Hoàn Nguyên Phúc Ngộ 還源福遇 (1245-1313)

18) Thiền Sư Thuần Chuyết Văn Tài 淳拙文才 (1273-1352)

19) Thiền Sư Tùng Đình Tử Nghiêm 松庭子嚴(1323-1392)

20) Thiền Sư Ngưng Nhiên Liễu Cải 凝然了改 (1335-1421)

21) Thiền Sư Diện Tông Bản –> Tào Động Tông Hàn Quốc

21) Thiền Sư Câu Không Khế Bân 俱空契斌 (1383-1452)

22) Thiền Sư Vô Phương Khả Tùng 無方可從 (1420-1483)

23) Thiền Sư Nguyệt Chu Văn Tải 月舟文載 (1452-1524)

24) Thiền Sư Đại Chương Tông Thư 宗鏡宗書 (1500-1567)

25) Thiền Sư Uẩn Không Thường Trung 蘊空常忠 (1514-1588)

26/ Thiền Sư Vô Minh Tuệ Kinh 無明慧經(1548-1618) -> Thọ Xương Pháp Phái
27/ Thiền Sư Bác Sơn Nguyên Lai (dòng Bác Sơn) 博山元來 (博山糸) (1575-1630)
28/ Thiền Sư Tuyết Quang Đạo Ngân (1585-1637)
28/ Thiền Sư Tung Ngũ Đạo Mật (1588- 1658)
29/ Thiền Sư Nam Am Đại y (1617- 1683)
30/ Thiền Sư Tử Thành Truyền Toại (1632- 1660)
30/ Thiền Sư Nghĩa Vân Hưng Triệt (1635- ?)
30/ Thiền Sư Cổ Nham Hưng Hoàn
30/ Thiền Sư Đồng Truyền Cầu Dục (1638- 1685)
29/ Thiền Sư Linh Thụy Hoằng Đàm (1602- 1671)
29/ Thiền Sư Sơn Dữu Hoằng Năng
29/ Thiền Sư Linh Diễm Hoằng Chúc (1610- 1683)
29/ Thiền Sư Phá Nham Hoằng Kế (1605- 1688)
30/ Thiền Sư Từ Hiền Hưng Kỳ
28/ Thiền Sư Không Ẩn Tông Bảo (1600- 1661)
27/ Thiền Sư Hối Đài Nguyên Cảnh (1577-1630)
28/ Thiền Sư Giác Lãng Đạo Thịnh
29/ Thiền Sư Khoát Đường Đại Văn
30/ Thiền Sư Tâm Việt Hưng Thù –> Truyền Tào Động Tông sang Nhật
29/ Thiền Sư Trúc Am Đại Thành.
27/ Thiền Sư Vĩnh Giác Nguyên Hiền(dòng Cổ Sơn) 鼓山元賢 (鼓山糸) (1578-1657)
28/ Thiền Sư Duy Tĩnh Đạo An (1617- 1688)
28/ Thiền Sư Vi Lâm Đạo Bái
29/ Thiền Sư Hằng Đào Đại Tâm (1652- 1728)
30/ Thiền Sư Biến Chiếu Hưng Long
31/ Thiền Sư Thanh Thuần Pháp Hậu
32/ Thiền Sư Đông Sơn Giới Sơ
33/ Thiền Sư Đạo Nguyên Nhất Tín
34/ Thiền Sư Liễu Đường Đỉnh Triệt

25) Thiền Sư Huyễn Hữu Thường Thuận 幻休常潤 (?-1585)

26) Thiền Sư Từ Chu Phương Niệm 慈舟方念 (?-1594)

27) Thiền Sư Trạm Nhiên Viên Trừng 雲門圓澄 (1561-1626)

28) Thiền Sư Thạch Vũ Minh Phương (1593-1648)

29) Thiền Sư Thiên Ngu Tịnh Bảo (1609- 1675)
29) Thiền Sư Viễn Môn Tịnh Trụ (1601- 1654)
29) Thiền Sư Vị Trung Tịnh Phù

28) Thiền Sư Tam Nghi Minh Vu (1599-1665)

29) Thiền Sư Đa Phúc Tịnh Khải (?- 1674)
29) Thiền Sư Tam Tật Tịnh Phủ (?- 1660)

28) Thiền Sư Nhĩ Mật Minh Phục (1591-1642)

28) Thiền Sư Thụy Bạch Minh Tuyết 瑞白明雪 (1584-1641)

29) Thiền Sư Phan Quang Tịnh Xán (1600-1658)

29) Thiền SƯ Cửu Mặc Đại Âm (1593- 1642)

29) Thiền Sư Cô Nhai Tịnh Thông (1591- 1647)

29) Thiền Sư Nguyên Khiết Tịnh Oánh (1612- 1672)

29) Thiền Sư Vân Tông Tịnh Nột (1610- 1673)

29) Thiền Sư Ban Nhã Tịnh Lữ (1607-1669)

29) Thiền Sư Phá Ám Tịnh Đăng

30) Thiền Sư Cổ Tiều Trí Tiên

29) Thiền Sư An Kiết Tử Mai Tịnh Chu (?-?)

30) Thiền Sư Phượng Hoàng Nhất Cú Trí Giáo 一句智教 (?-?)

Truyền Thừa Tại Việt Nam

Miền Bắc

31. Thiền Sư Thông Giác Thủy Nguyệt, Đạo Nam Quốc Sư (1637 – 1704)

32. Thiền Sư Chân Dung Tông Diễn, Đại Tuệ Quốc Sư, Nhục Thân Bồ Tát Đại Thừa (1640 – 1711)

33. Thiền Sư Từ Sơn Hành Nhất (1681-1737)

34. Thiền Sư Tính Chúc Đạo Chu (1698- 1775)

35. Thiền Sư Hải Điện Mật Đa

36. Thiền Sư Khoan Dục Phổ Chiếu

37. Thiền Sư Thanh Đàm Minh Chính

Miền Trung

29. Thiền Sư Thạch Liêm Đại Sán.

Miền Nam

47. Thiền Sư Duy Lực Giác Khai(Thích Duy Lực)

Chú thích


 1. ^ Trong nhiều sách thiền phả hệ ở Trung Quốc như Phật Tổ Đạo Ảnh hay Kế Đăng Lục của Việt Nam đều ghi Lộc Môn Tự Giác là đệ tử đời thứ năm của Đơn Hà Tử Thuần, nối pháp Thiên Đồng Như Tịnh. Nhưng Lộc Môn Tự Giác sống trước thời Thiên Đồng Như Tịnh hơn 100 năm thì sao có thể là đệ tử Như Tịnh được? Rất nhiều chùa Tào Động ở Ngoài Bắc Việt Nam vẫn còn nhầm lẫn về thế hệ tông phái, viết dư 5 đời từ Đan Hà Tử Thuần đến Thiên Đồng Như Tịnh mà không khảo cứu biên niên kỹ càng.
 2. ^ Những vị không có tư cách thiền sư sẽ không được ghi vào đây. 1) Phải là người tu theo tông chỉ, phương pháp đốn ngộ của Thiền Tông. 2) Đã minh tâm kiến tính, triệt ngộ 3) Được thầy đã kiến tính ấn chứng và truyền pháp(có thể bỏ qua)

Back to top button