Wiki

Tập tin:Jang Won-young at Music Bank on April 19, 2019.png

Miêu tả


Giấy phép


Đoạn phim, ảnh chụp màn hình hoặc đoạn trích âm thanh này ban đầu được tải lên YouTube theo một giấy phép CC.

Gửi người tải lên: Bạn phải cung cấp một liên kết (URL) đến tập tin gốc và thông tin tác quyền nếu có sẵn để kiểm chứng.


Tập tin:Jang Won-young at Music Bank on April 19, 2019.png
Tập tin này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công 3.0 Chưa chuyển đổi
Ghi công: Nine Stars
Bạn được tự do:

  • chia sẻ – sao chép, phân phối và chuyển giao tác phẩm
  • pha trộn – để chuyển thể tác phẩm
Theo các điều kiện sau:

  • ghi công – Bạn phải ghi công tương ứng, cung cấp một liên kết đến giấy phép, và cho thấy các thay đổi có được thực hiện hay không. Bạn có thể làm điều đó bằng bất ký cách nào hợp lý, nhưng không phải bằng các cách gợi ý rằng người cho phép ủng hộ bạn hay việc sử dụng của bạn.

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
CC BY 3.0
Creative Commons Attribution 3.0
truetrue

Tập tin:Jang Won-young at Music Bank on April 19, 2019.png Tập tin này, vốn được đăng tải tại https://www.youtube.com/watch?v=SvvomIg0ncs, đã được người duyệt hình Minorax kiểm tra vào ngày và xác nhận rằng nó đã được phát hành dưới giấy phép tương ứng trong ngày hôm đó.

Chú thích

Ghi một dòng giải thích những gì có trong tập tin nàyJang Wonyoung at Music Bank on April 19, 2019张员瑛—190419音乐银行張員瑛 – 190419音樂銀行Jang Wonyoung à la Music Bank le 19 avril 2019

Khoản mục được tả trong tập tin này

tả

Jang Won-young

tình trạng bản quyền

có bản quyền

giấy phép

Creative Commons Attribution 3.0 Unported Tiếng Anh

ngày thành lập / tạo ra

19 4 2019

—hết—

Back to top button