Wiki

Tập tin:Wasser.png

Miêu tả


Hình ảnh thuộc thể loại “chemistry” nên được tạo lại bằng đồ họa vector theo định dạng tập tin SVG. Làm như vậy có một số lợi điểm; xem Commons:Media for cleanup để biết thêm chi tiết. Nếu đã tồn tại dạng SVG của tập tin này, xin hãy tải nó lên. Sau khi tải tập tin SVG lên, hãy thay bản mẫu này bằng {{vector version available|tên hình mới.svg}}.

Giấy phép


Public domainPublic domainfalsefalse
This image of a simple structural formula is ineligible for copyright and therefore in the public domain, because it consists entirely of information that is common property and contains no original authorship.


italiano  sicilianu  Deutsch  čeština  português do Brasil  español  português  English  français  Nederlands  polski  suomi  svenska  македонски  русский  українська  বাংলা  മലയാളം  ไทย  日本語  中文  中文(简体)  中文(繁體)  עברית  العربية  +/−

Tập tin:Wasser.png

—hết—

Back to top button