Wiki

Taurus

Taurus có thể chỉ đến:

  • Dãy núi Taurus, một dãy núi ở Thổ Nhĩ Kỳ
  • Kim Ngưu (chiêm tinh)
  • Kim Ngưu (chòm sao), một chòm sao trong Hoàng đạo
  • Taurus (album), album của ca sĩ Hiền Thục năm 2010
  • Taurus (phim), phát hành năm 2001

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Taurus.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—hết—

Back to top button