Wiki

Tenmon

Tenmon (天門, Tenmon?) có thể là:

  • Tenmon: nghệ thuật sử dụng khí tượng học trong thuật ninja.
  • Tenmon: một nhạc sĩ người Nhật làm việc tại công ty Falcom, nổi tiếng vì viết nhạc phim anime cho Shinkai Makoto ví dụ như Hoshi wo Ou Kodomo hay 5 Centimet trên giây.

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Tenmon.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—hết—

Back to top button