Wiki

Thài lài

Thài lài là tên thông dụng tại Việt Nam, được các nhà thực vật học dùng phổ biến để chỉ nhiều bậc phân loại thực vật như:

  • Nhánh Thài lài được hệ thống APG II sử dụng để chỉ một nhánh trong phạm vi thực vật một lá mầm của thực vật hạt kín. Nhánh Thài lài là nhánh duy nhất mà APG II đã đặt tên trong nhóm thực vật một lá mầm, phần còn lại của thực vật một lá mầm là một nhóm cận ngành, đôi khi được gọi là “thực vật một lá mầm cơ sở”.
  • Các nhóm thực vật có tên gọi khoa học bắt nguồn từ tên chi Commelina như: Phân lớp Thài lài (Commelinidae), Bộ Thài lài (Commelinales), Họ Thài lài (Commelinaceae), Phân họ Thài lài (Commelinoideae), Tông Thài lài (Commelineae).
  • Chi Thài lài, tên khoa học Commelina, còn gọi là chi Rau trai, chức nhiều loài thực vật ăn được.
  • Rau trai thường, hay rau trai ăn, rau trai châu Á, rau trai hạt nhẵn, cỏ chân vịt, áp chích thảo, trúc diệp thái, nhi hoán thảo, đạm trúc diệp giả, thài lài trắng, tên khoa học Commelina communis.
  • Rau trai hạt nhám hay thài lài trắng, tên khoa học Commelina diffusa.
  • Rau trai nước hay thài lài nước, tên khoa học Commelina paludosa.
  • Thài lài châu Phi, tên khoa học Commelina africana
  • Thài lài Benghal, tên khoa học Commelina benghalensis
  • Thài lài tím hay trai đỏ, tên khoa học Tradescantia pallida

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Thài lài.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—hết—

Back to top button