Wiki

Thanh Tâm Tài Nhân

Thanh Tâm Tài Nhân
青心才人
Binh nghiệp
Phục vụ Hồ Tông Hiến
Thông tin chung
Triều đại nhà Minh
Sáng tác nổi bật Kim Vân Kiều truyện

Thanh Tâm Tài Nhân (青心才人, 1521 – 1593) sống vào đời nhà Minh.

Lịch sử


Ông quê ở huyện Sơn Âm, tỉnh Chiết Giang, học giỏi, hiểu biết rộng, nhưng đi thi không đỗ, bèn làm mặc khách của Hồ Tông Hiến.

Sinh thời đã có lần Thanh Tâm Tài Nhân thảo tờ biểu “Dâng hươu trắng” cho vua nên trở thành nổi tiếng.

Ngoài tác phẩm chính Kim Vân Kiều truyện, ông còn có loạt kịch Tứ thanh viên (Vượn kêu bốn tiếng) gồm 4 vở kịch: Ngư dương lộng, Thúy nương mộng, Hoa mộc lanNữ trạng nguyên.

Xem thêm


  • Kim Vân Kiều truyện

Back to top button