Wiki

Tính chất (của chất)

Trong vật lý và hóa học, tính chất là các đặc tính, đặc điểm riêng của chất, chúng không trùng hoàn toàn với các chất khác và dựa vào đấy có thể so sánh và phân biệt chúng với nhau.

Tính chất vật lý


 • Trạng thái vật chất
 • Màu sắc
 • Điểm sôi
 • Điểm nóng chảy
 • Nhiệt bay hơi
 • Nhiệt nóng chảy
 • Độ cứng
 • Độ tan
 • Độ nhớt
 • Độ dẫn điện
 • Độ dẫn nhiệt
 • Khối lượng riêng
 • Nhiệt dung riêng
 • Từ tính

Tính chất hóa học


 • Độ âm điện
 • Tính phản ứng
 • Năng lượng ion hóa
 • Khả năng oxy hóa

Tính chất sinh lý


 • Mùi
 • Vị
 • Độc tố

Check Also
Close
Back to top button