Wiki

Tỉnh ủy Ninh Bình

Tỉnh ủy Ninh Bình


Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ XXII
(2020 – 2025)


Ủy viên

Bí thư Nguyễn Thị Thu Hà Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư (2) Trần Hồng Quảng – Th.trưc
Phạm Quang Ngọc
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy (15) Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII
Tỉnh ủy viên (48) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội tại tỉnh Ninh Bình
Cấp hành chính Cấp Tỉnh
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Lịch sử
Tiền thân Tên gọi
10/1929-11/1929 Tỉnh uỷ lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng Ninh Bình
8/1938-9/1939 Tỉnh uỷ Ninh Bình
2/1942-4/1945 Ban cán sự Đảng tỉnh Ninh Bình
5/1945-1/1976 Tỉnh uỷ Ninh Bình
1/1976-3/1992 Tỉnh uỷ Hà Nam Ninh
3/1992-nay Tỉnh uỷ Ninh Bình

Cơ quan tương đương

{{{a}}}

Tỉnh ủy Ninh Bình hay còn được gọi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, hay Đảng ủy tỉnh Ninh Bình. Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Đứng đầu Tỉnh ủy là Bí thư Tỉnh ủy và thường là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình hiện nay là Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà.

Lịch sử


Trước 1930

Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tại Ninh Bình đã thành lập lên nhiều tổ chức cộng sản. Giữa năm 1927, Nguyễn Văn Hoan được kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Bắc Kỳ (kỳ bộ Bắc Kỳ) cử về Ninh Bình gây dựng cơ sở cách mạng. Tháng 9 năm đó, chi bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Ninh Bình được thành lập, Lương Văn Thăng được cử làm bí thư.

Sau khi chi bộ đầu tiên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập tại Ninh Bình, hàng loạt các chi bộ khác được thành lập, tính đến năm 1929 có các chi bộ sau: Lũ Phong (Nho Quan), Côi Trì (Yên Mô), Trường Yên (Gia Viễn).

Do tình hình phức tạp cũng như sự chia rẽ trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tháng 6/1929 Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời tại Hà Nội. Các chi bộ Hội tại Ninh Bình được chuyển thành chi bộ Đảng. Ngày 24/6/1929 chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng tại Lũ Phong ra đời, sau đó lần lượt đến chi bộ Đảng Côi Trì và chi bộ Đảng Trường Yên được thành lập.

Tháng 10/1929, Tỉnh ủy lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng Ninh Bình được thành lập. Trong thời gian này tỉnh ủy lâm thời lãnh đạo nhiều phong trào cách mạng trên tỉnh như cắm cờ búa liềm, rải truyền đơn… ra báo “Dân cày”. Sau các phong trào cách mạng, thực dân Pháp bắt bớ đàn áp dã man, các đảng viên đa số bị bắt gần hết, phong trào cách mạng của tỉnh bị tê liệt.

1930-1945

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các phong trào cách mạng được khôi phục. Đầu năm 1931, tỉnh ủy viên Nam Định Nguyễn Doãn Chấp được Xứ ủy Bắc Kỳ cử phụ trách cách mạng Ninh Bình.

Sau khi chính trường Pháp thay đổi năm 1938, nhận thấy là thời cơ chín muồi, các cơ sở Đảng tại các huyện Gia Viễn, Nho Quan, Gia Khánh, Yên Mô tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ toàn tỉnh Ninh Bình. Đại hội đã bầu ra Tỉnh ủy Ninh Bình và bí thư tỉnh ủy.

Thế chiến 2 bùng nổ, chính trị Pháp thay đổi. Tại Đông Dương chính quyền thực dân thẳng tay đàn áp cách mạng. Tỉnh ủy viên bị bắt gần hết, tỉnh ủy buộc giải thể.

Đầu năm 1942, Xứ ủy Bắc Kỳ cử Phan Lang phụ trách phong trào cách mạng tỉnh. Ban cán sự Đảng tỉnh Ninh Bình được thành lập. Đầu tháng 5/1945, Trần Quý Kiên đại diện Xứ ủy Bắc Kỳ về Ninh Bình triệu tập hội nghị. Tại Hội nghị đã thành lập Tỉnh ủy lâm thời. Tỉnh ủy lâm thời đã lãnh đạo phong trào cách mạng tháng 8 tại địa phương thành công.

1945-1954

Sau cách mạng tháng 8, tỉnh ủy lâm thời đã tổ chức bộ máy chính quyền địa phương. Ngày 6/1/1946, tại Ninh Bình đã tổ chức bầu đại biểu Quốc hội khóa I. Từ giữa năm 1946, tỉnh ủy tổ chức chỉ đạo thành lập các Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam ở tỉnh, huyện và cơ sở.

Toàn quốc kháng chiến nổ ra, tỉnh ủy tổ chức tuyên truyền cho nhân dân địa phương về cuộc kháng chiến toàn quốc. Trong thời gian từ 1947-1949 tỉnh ủy thành lập các đơn vị quân kháng chiến chính quy và dân quân, tính đến cuối năm 1948 có hơn 40000 quân chính quy và dân quân.

Giữa năm 1947, quân đội Pháp sau khi tấn công Nam Định chuyển mục tiêu tấn công Ninh Bình. 2 bên giằng co và chiếm các khu vực khác nhau tại địa phương. Trong thời gian từ 1947-1954, tuy là khu vực giao tranh ác liệt giữa 2 bên nhưng tỉnh Ninh Bình vẫn là hậu phương cho các mặt trận khác.

Ngày 30/6/1954 sau khi bại trận tại Điện Biên Phủ, quân đội Pháp rút khỏi tỉnh. Sau ngày giải phóng, Tỉnh ủy đã khẩn trương thành lập ban tiếp thu vùng mới giải phóng.

1954-nay

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III quyết định giải thể Trung ương Cục miền Nam, giải thể các Khu ủy ở cả hai miền. Ngày 28/9/1975, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 245-NQ/TW về việc bỏ đơn vị hành chính cấp khu, hợp nhất một số tỉnh. Ngày 9/12/1975, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Quyết định số 2505-NQNS/TW chỉ định Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ Nam Hà-Ninh Bình hợp nhất. Ngày 1/1/1976 Tỉnh ủy lâm thời Hà Nam Ninh chính thức hoạt động.

Ngày 21/4/1977, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam Ninh lần thứ I (vòng 2) được tiến hành tại Hội trường 3-2 thành phố Nam Định. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam Ninh.

Để phù hợp và đáp ứng với tình hình và nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tại kỳ họp thứ 10 ngày 26/12/1991 Quốc hội khoá VIII đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh phân định lại địa giới một số tỉnh, chia tách tỉnh Hà Nam Ninh thành hai tỉnh là Ninh Bình và Nam Hà.

Ngày 10/3/1992, Bộ Chính trị ra Quyết định số 224-NS/TW chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Ninh Bình. Tỉnh ủy lâm thời Ninh Bình hoạt động ngay sau khi quyết định được công bố.

Từ ngày 6 đến ngày 8/8/1992 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XII được tổ chức tại Nhà văn hoá trung tâm tỉnh. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình.

Tổ chức


 • Các cơ quan, ban Đảng:
  • Ban Tổ chức Tỉnh ủy
  • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
  • Ban Dân vận Tỉnh ủy
  • Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy
  • Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh
  • Văn phòng Tỉnh ủy
  • Báo Ninh Bình
  • Trường Chính trị tỉnh
 • Các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy:
  • Thành ủy Ninh Bình
  • Huyện ủy Gia Viễn
  • Huyện ủy Hoa Lư
  • Huyện ủy Kim Sơn
  • Huyện ủy Nho Quan
  • Huyện ủy Yên Khánh
  • Huyện ủy Yên Mô
  • Đảng ủy Công an tỉnh
  • Đảng ủy Quân sự tỉnh
  • Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh
  • Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh

Các kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ


Đại hội Đại biểu Đảng bộ Lần thứ Thời gian Địa điểm Bí thư Ghi chú
Tỉnh Ninh Bình I 8/1938 Thôn Đồi Dâu
(Nho Quan)
Đinh Tất Miễn
Tỉnh Ninh Bình II 12/1946 Thôn Phúc Am
(Gia Khánh)
Trịnh Khắc Dần
Tỉnh Ninh Bình III 2/1948 Thôn Đoan Bình
(Gia Viễn)
Thôn Ác
(Nho Quan)
Trần Quang Bình
Tỉnh Ninh Bình IV 4/1949 Gia Khánh Hoàng Văn Tiến
Tỉnh Ninh Bình V 3/1951 Nho Quan Hoàng Văn Tiến
Tỉnh Ninh Bình VI 8/1952 Thôn Đam Khê
(Gia Khánh)
Nguyễn Văn Đào
Tỉnh Ninh Bình VII 1/1959 Thị xã Ninh Bình Phan Điền
Tỉnh Ninh Bình VIII
(vòng 1)
6/1960 Thị xã Ninh Bình
Tỉnh Ninh Bình VIII
(vòng 2)
2/1961 Thị xã Ninh Bình Vũ Thơ
Tỉnh Ninh Bình IX 8/1963 Thị xã Ninh Bình Nguyễn Thanh
Tỉnh Ninh Bình X 5/1969 Trường Yên
(Gia Khánh)
Nguyễn Thanh
Tỉnh Ninh Bình XI 4/1975 Ninh Mỹ
(Gia Khánh)
Tạ Quang
Tỉnh Hà Nam Ninh I 21-30/4/1977 Nam Định Phan Điền vòng 2
Tỉnh Hà Nam Ninh II 26-30/11/1979 Nam Định Tạ Hồng Thanh
Tỉnh Hà Nam Ninh III 25-29/3/1983 Nam Định Nguyễn Văn An vòng 2
Tỉnh Hà Nam Ninh IV 21-25/10/1986 Nam Định Nguyễn Văn An
Tỉnh Ninh Bình XVI 8/1992 Thị xã Ninh Bình Tô Xuân Toàn
Tỉnh Ninh Bình XVII 6/1996 Thị xã Ninh Bình Tô Xuân Toàn
Tỉnh Ninh Bình XVIII 1/2001 Thị xã Ninh Bình Phạm Minh Tuyên
Tỉnh Ninh Bình XIX 1/2006 Thị xã Ninh Bình Đinh Văn Hùng
Tỉnh Ninh Bình XX 11/2010 Thành phố Ninh Bình Đinh Tiến Dũng
Tỉnh Ninh Bình XXI 9/2015 Thành phố Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh
Tỉnh Ninh Bình XXII 10/2020 Thành phố Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà

Bí thư tỉnh ủy


STT Tên Nhiệm kỳ Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Văn Hoan 10-11/1929 Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng Ninh Bình
2 Đinh Tất Miễn 8/1938-9/1939 Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
3 Phan Lang 1942-8/1943 Trưởng ban cán sự Đảng tỉnh Ninh Bình
4 Vũ Thơ 8/1943-6/1944 Trưởng ban cán sự Đảng tỉnh Ninh Bình
5 Trần Kiên 6/1944-4/1945 Trưởng ban cán sự Đảng tỉnh Ninh Bình
6 Nguyễn Văn Mộc 5/1945-1946 Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Ninh Bình
7 Giang Sơn Tú 1946 Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
8 Trịnh Khắc Dần 1946-1947 Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
9 Trần Quang Bình 1947-1948 Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
10 Đỗ Mười 1948 Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
11 Hoàng Văn Tiến 1949-1951 Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
12 Lê Tùng 1951 Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
13 Nguyễn Văn Đào 1952 Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
14 Lê Minh Đạm 1952-1953 Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
15 Phạm Văn Hồng 3/1953-9/1954 Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
16 Phan Điền 10/1954-1/1956 Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
17 Nguyễn Thanh 1957-1958 Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
16 Phan Điền 1/1959-2/1961 Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
4 Vũ Thơ 2/1961-8/1963 Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
17 Nguyễn Thanh 8/1963-4/1975 Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
18 Tạ Quang 4/1975-2/1976 Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
16 Phan Điền 2/1976-11/1978 Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Ninh
19 Tạ Hồng Thanh 11/1978-1982 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Ninh
20 Nguyễn Văn An 1983-1987 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Ninh
21 Bùi Xuân Sơn 1987-1992 Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Ninh
22 Tô Xuân Toàn 4/1992-1/2001 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
Ủy viên Trung ương Đảng từ 1994
23 Phạm Minh Tuyên 1/2001-1/2006 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
24 Đinh Văn Hùng 1/2006-10/2010 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
25 Đinh Tiến Dũng 10/2010-8/2011 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
26 Bùi Văn Nam 8/2011-8/2013 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
27 Nguyễn Thị Thanh 8/2013-4/2020 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
2013-2016 là Uỷ viên dự khuyết TW
28 Nguyễn Thị Thu Hà 4/2020-nay Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII (2020 – 2025)


Ngày 22/10/2020, Đoàn chủ tịch Đại hội báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 1. Nguyễn Thị Thu Hà – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Ninh Bình
 2. Phạm Quang Ngọc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
 3. Trần Hồng Quảng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
 4. Tống Quang Thìn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
 5. Mai Văn Tuất – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
 6. Tô Văn Từ – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 7. Bùi Mai Hoa – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 8. Lưu Danh Tuyên – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
 9. Đỗ Việt Anh – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
 10. Lê Hữu Quý – Bí Thư Thành ủy Ninh Bình
 11. Đại tá Phạm Văn Sơn – Giám đốc Công an tỉnh
 12. Đại tá Đinh Công Thanh – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
 13. Bùi Hoàng Hà – Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh
 14. Trần Song Tùng – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
 15. Đinh Việt Dũng – Bí thư Huyện ủy Kim Sơn

Back to top button