Wiki

Tổng thống Peru

President
the Republic of Peru
Presidente de la República del Perú
Cờ Tổng thống
Tổng thống PeruĐương nhiệm
Francisco Sagasti

từ 17 tháng 11 năm 2020
Chức vụ His Excellency
Bổ nhiệm bởi Direct popular election
Nhiệm kỳ Five years
Not eligible for re-election immediately
Người đầu tiên giữ chức José de San Martín (de facto)
José de la Riva Agüero (first to bear the title)
Thành lập 28/2/1823
Kế vị Vice President
Cấp phó Vice President of Peru
Dinh thự Palacio de Gobierno
Trụ sở Palacio de Gobierno
Website www.presidencia.gob.pe
Cộng hòa Peru
Tổng thống Peru

Chính trị và chính phủ
Peru


Chính phủ
Hiến pháp Peru


Tổng thống

Phó tổng thống
Hội đồng Bộ trưởng (Nội các)


Nghị viện nước Cộng hòa

Chế độ tư pháp

Tòa án Tối cao Cộng hòa
Tòa Thượng thẩm
Tòa Sơ thẩm
Tòa án Hòa Bình

Bầu cử
Chế độ bầu cử
Quốc hội Peru
Bầu cử Quốc hội năm 1978
Các chính đảng
APRA
Danh sách các chính đảng ở Peru
Region & Chính quyền địa phương
Các chính quyền vùng
Provincial Municipalities
Districtal Municipalities

Các nước khác

 • xem
 • thảo luận
 • sửa

Tổng thống Peru là một chức vụ được thiết lập theo Hiến pháp năm 1993, Tổng thống Cộng hòa là nguyên thủ quốc gia đại diện cho quốc gia này trong các vấn đề quốc tế chính thức. Nhiệm kỳ tổng thống là 5 năm và một đương kim tổng thống không thể được tái bầu cử một nhiệm kỳ tiếp theo. Một cựu tổng thống có thể ứng cử trở lại nếu rời khỏi chức vụ này đủ một nhiệm kỳ. Chức vụ chính thức là Tổng thống Cộng hòa (tiếng Tây Ban Nha: Presidente de la República).

Lịch sử


Trong hơn 180 năm độc lập, Peru đã được các nhà lãnh đạo quân sự, những người đã chiến đấu giành độc lập nắm quyền, gồm những lãnh đạo của cuộc Chiến tranh Thái Bình Dương, các đại diện của quý tộc và các nhà lãnh đạo được bầu cử dân chủ. Ngoài ra, chức vụ này cũng được tạo ra từ các cuộc nội chiến, các cuộc đảo chính và bạo loạn. Hơn một lần, nhiều cá nhân đã tuyên bố quyền làm tổng thống đồng thời

Nhiều tước vị đã được sử dụng để gọi chức vụ này như “Người bảo hộ Peru” (San Martin sử dụng), “Người giải phóng Peru” (Bolivar sử dụng) và “Người bảo vệ tối cao” (được Santa Cruz sử dụng).

Dưới đây là danh sách các cá nhân đã giữ chức tổng thống của Peru.

Các tổng thống còn sống


 1. Francisco Morales Bermúdez (1975–1980)
 2. Alberto Fujimori (1990–2000)
 3. Alejandro Toledo (2001–2006)
 4. Alan García Pérez (2006–2011)
 5. Ollanta Humala (2011–28 tháng 7 năm 2016)
 6. Pablo Kuczynski (28 tháng 7 năm 2016–23 tháng 3 năm 2018)

Các tổng thống Cộng hòa (1821-đến nay)


Thứ tự Tổng thống Nhậm chức Rời chức Kiểu lên chức Tước vị
1 Tổng thống Peru José de San Martín 28 tháng 7 năm 1821 10 tháng 9 năm 1822 Bầu cử gián tiếp Người bảo hộ
2 Tổng thống Peru Francisco Xavier de Luna Pizarro 20 tháng 9 năm 1822 22 tháng 9 năm 1822 Bầu cử gián tiếp Tổng thống lâm thời
3 Tổng thống Peru José La Mar 22 tháng 9 năm 1822 27 tháng 2 năm 1823 Được Nghị viện bầu Chủ tịch Hội đồng chính phủ
4 Tổng thống Peru José Bernardo de Tagle, Marquis of Torre-Tagle 27 tháng 2 năm 1823 28 tháng 2 năm 1823 Tổng thống lâm thời
5 Tổng thống Peru José de la Riva Agüero 28 tháng 2 năm 1823 23 tháng 6 năm 1823 Được Nghị viện bầu
6 Tổng thống Peru Antonio José de Sucre 23 tháng 6 năm 1823 17 tháng 7 năm 1823 Được Nghị viện bầu
7 Tổng thống Peru José Bernardo de Tagle, Marquis of Torre-Tagle 17 tháng 7 năm 1823 17 tháng 2 năm 1824 Được Nghị viện bầu Đại biểu Tối cao
8 Tổng thống Peru Simón Bolívar 17 tháng 2 năm 1824 18 tháng 1 năm 1827 Được Nghị viện bầu Người giải phóng Peru
9 Tổng thống Peru Andrés de Santa Cruz 28 tháng 1 năm 1827 9 tháng 6 năm 1827 Được Nghị viện bầu Chủ tịch Hội đồng Chính phủ
10 Tổng thống Peru Manuel Salazar y Baquíjano 9 tháng 6 năm 1827 22 tháng 8 năm 1827 Được Nghị viện bầu Tổng thống lâm thời
11 Tổng thống Peru José La Mar 22 tháng 8 năm 1827 7 tháng 6 năm 1829 Bầu cử trực tiếp
12 Tổng thống Peru Antonio Gutiérrez de la Fuente 7 tháng 6 năm 1829 1 tháng 9 năm 1829 Đảo chính
13 Tổng thống Peru Agustín Gamarra 1 tháng 9 năm 1829 20 tháng 12 năm 1833 Được Nghị viện bầu
14 Tổng thống Peru Francisco Xavier de Luna Pizarro 20 tháng 12 năm 1833 21 tháng 12 năm 1833 Được Nghị viện bầu Tổng thống lâm thời
15 Tổng thống Peru Luis José de Orbegoso y Moncada 21 tháng 12 năm 1833 11 tháng 8 năm 1836 Được Nghị viện bầu
16 Tổng thống Peru Pedro Pablo Bermúdez 4 tháng 1 năm 1833 24 tháng 4 năm 1834 Đảo chính Provisional Supreme Ruler
17 Tổng thống Peru Felipe Santiago Salaverry 23 tháng 2 năm 1835 7 tháng 2 năm 1836 Đảo chính Supreme Legislator
18 Tổng thống Peru Andrés de Santa Cruz 11 tháng 8 năm 1836 24 tháng 8 năm1838 Người bảo vệ tối cao Liên bang
19 Tổng thống Peru Agustín Gamarra 24 tháng 8 năm1838 18 tháng 11 năm 1841 Được Nghị viện bầu
20 Tổng thống Peru Manuel Menéndez 18 tháng 11 năm 1841 16 tháng 8 năm 1842 Tổng thống lâm thời Chủ tịch Hội đồng Chính phủ
21 Tổng thống Peru Juan Crisóstomo Torrico 16 tháng 8 năm 1842 17 tháng 10 năm 1842 Đảo chính
22 Tổng thống Peru Francisco Vidal 17 tháng 10 năm 1842 15 tháng 3 năm 1843 Đảo chính
23 Tổng thống Peru Justo Figuerola 15 tháng 3 năm 1843 20 tháng 3 năm 1843 Đảo chính
24 Tổng thống Peru Manuel Ignacio de Vivanco 20 tháng 3 năm 1843 17 tháng 6 năm 1844 Tổng thống tự tuyên bố
25 Tổng thống Peru Domingo Nieto 20 tháng 3 năm 1843 17 tháng 2 năm 1844 Tổng thống tự tuyên bố
26 Tổng thống Peru Ramón Castilla 17 tháng 2 năm 1844 10 tháng 8 năm 1844 Được bầu để thay cho Domingo Nieto
27 Tổng thống Peru Domingo Elías 17 tháng 6 năm 1844 10 tháng 8 năm 1844 Tổng thống tự tuyên bố
28 Tổng thống Peru Manuel Menéndez 10 tháng 8 năm 1844 11 tháng 8 năm 1844 Tổng thống lâm thời Tổng thống of the Government Council
29 Tổng thống Peru Justo Figuerola 11 tháng 8 năm 1844 7 tháng 10 năm 1844 Đảo chính
30 Tổng thống Peru Manuel Menéndez 7 tháng 10 năm 1844 20 tháng 4 năm 1845 Tổng thống lâm thời Chủ tịch Hội đồng Chính phủ
31 Tổng thống Peru Ramón Castilla 20 tháng 4 năm 1845 20 tháng 4 năm 1851 Bầu cử trực tiếp
32 Tổng thống Peru José Rufino Echenique 20 tháng 4 năm 1851 5 tháng 1 năm 1855 Bầu cử trực tiếp
33 Tổng thống Peru Ramón Castilla 5 tháng 1 năm 1855 24 tháng 10 năm 1862 Đảo chính
Bầu cử trực tiếp
34 Tổng thống Peru Miguel de San Román 24 tháng 10 năm 1862 3 tháng 4 năm 1863 Bầu cử trực tiếp
35 Tổng thống Peru Ramón Castilla 3 tháng 4 năm 1863 9 tháng 4 năm 1863 Cách mạng
Tổng thống tự tuyên bố
36 Tổng thống Peru Pedro Diez Canseco 3 tháng 4 năm 1863 5 tháng 8 năm 1863 Tổng thống lâm thời Phó Tổng thống thứ hai
37 Tổng thống Peru Juan Antonio Pezet 5 tháng 8 năm 1863 25 tháng 4 năm 1865 Phó Tổng thống thứ nhất
38 Tổng thống Peru Mariano Ignacio Prado 25 tháng 4 năm 1865 24 tháng 6 1865 Đảo chính
39 Tổng thống Peru Juan Antonio Pezet 24 tháng 6 năm 1865 8 tháng 11 năm 1865
40 Tổng thống Peru Pedro Diez Canseco 8 tháng 11 năm 1865 28 tháng 11 năm 1865 Tổng thống lâm thời
41 Tổng thống Peru Mariano Ignacio Prado 28 tháng 11 năm 1865 8 tháng 1 năm 1868 Bầu cử trực tiếp
42 Tổng thống Peru Pedro Diez Canseco 8 tháng 1 năm 1868 2 tháng 8 năm 1868 Tổng thống lâm thời
43 Tổng thống Peru José Balta 2 tháng 8 năm 1868 22 tháng 7 năm 1872 Bầu cử trực tiếp
44 Tổng thống Peru Tomás Gutiérrez 22 tháng 7 năm 1872 26 tháng 7 năm 1872 Đảo chính Lãnh đạo quốc gia tối cao
45 Tổng thống Peru Francisco Diez Canseco 26 tháng 7 năm 1872 27 tháng 7 năm 1872 Tổng thống lâm thời
46 Tổng thống Peru Mariano Herencia Zevallos July 27, 1872 2 tháng 8 năm 1872 Tổng thống lâm thời
47 Tổng thống Peru Manuel Pardo 2 tháng 8 năm 1872 2 tháng 8 năm 1876 Bầu cử trực tiếp
48 Tổng thống Peru Mariano Ignacio Prado 2 tháng 8 năm 1876 December 23, 1879 Bầu cử trực tiếp
49 Tổng thống Peru Nicolás de Piérola December 23, 1879 28 tháng 11 năm 1881 Đảo chính Tổng tư lệnh Nhà nước
50 Tổng thống Peru Francisco García Calderón 12 tháng 3 năm 1881 28 tháng 9 năm 1881 Được Nghị viện bầu
Chilean Occupation
(Lima)
Tổng thống Cộng hòa Lâm thời
51 Tổng thống Peru Lizardo Montero Flores 28 tháng 9 năm 1881 6 tháng 11 năm 1881 Được Nghị viện bầu
Chilean Occupation
(Arequipa)
Tổng thống Cộng hòa Lâm thời
52 Tổng thống Peru Andrés Avelino Cáceres 6 tháng 11 năm 1881 25 tháng 12 năm 1882 Tự tuyên bố
Chilean Occupation
(Trung Peru)
Tổng thống Cộng hòa
53 Tổng thống Peru Miguel Iglesias 6 tháng 11 năm 1881 25 tháng 12 năm 1882 Được Nghị viện bầu
Chilean Occupation
(Cajamarca)
Regenerator Tổng thống Cộng hòa
54 Tổng thống Peru Antonio Arenas 3 tháng 12 năm 1885 5 tháng 6 năm 1885 Tổng thống lâm thời Chủ tịch Hội đồng Chính phủ
55 Tổng thống Peru Andrés Avelino Cáceres 5 tháng 6 năm 1886 10 tháng 8 năm 1890 Bầu cử trực tiếp Tổng thống hợp hiến
56 Tổng thống Peru Remigio Morales Bermúdez 10 tháng 8 năm 1890 1 tháng 4 năm 1894 Bầu cử trực tiếp Tổng thống hợp hiến
57 Tổng thống Peru Justiniano Borgoño 1 tháng 4 năm 1894 10 tháng 8 năm 1894 Tổng thống lâm thời Chủ tịch Hội đồng Chính phủ
58 Tổng thống Peru Andrés Avelino Cáceres 10 tháng 8 năm 1894 20 tháng 3 năm 1895 Bầu cử trực tiếp Tổng thống hợp hiến
59 Tổng thống Peru Manuel Candamo 20 tháng 3 năm 1895 8 tháng 9 năm 1895 Tổng thống lâm thời Tổng thống of the Government Junta
60 Tổng thống Peru Nicolás de Piérola 8 tháng 9 năm 1895 8 tháng 9 năm 1899 Bầu cử trực tiếp Tổng thống hợp hiến
61 Tổng thống Peru Eduardo López de Romaña 8 tháng 9 năm 1899 8 tháng 9 năm 1903 Bầu cử trực tiếp Tổng thống hợp hiến
62 Tổng thống Peru Manuel Candamo 8 tháng 9 năm 1903 7 tháng 5, 1904 Bầu cử trực tiếp Tổng thống hợp hiến
63 Tổng thống Peru Serapio Calderón May 7, 1904 24 tháng 9 năm 1904 Tổng thống lâm thời Tổng thống of the Government Junta
64 Tổng thống Peru José Pardo y Barreda 24 tháng 9 năm 1904 24 tháng 9 năm 1908 Bầu cử trực tiếp Tổng thống hợp hiến
65 Tổng thống Peru Augusto B. Leguía y Salcedo 24 tháng 9 năm 1908 24 tháng 9 năm 1912 Bầu cử trực tiếp Tổng thống hợp hiến
66 Tổng thống Peru Guillermo Billinghurst 24 tháng 9 năm 1912 4 tháng 2 năm 1914 Bầu cử trực tiếp Tổng thống hợp hiến
67 Tổng thống Peru Óscar Benavides 4 tháng 2 năm 1914 18 tháng 8 năm 1915 Đảo chính
68 Tổng thống Peru José Pardo y Barreda 18 tháng 8 năm 1915 4 tháng 7 năm 1919 Bầu cử trực tiếp Tổng thống hợp hiến
69 Tổng thống Peru Augusto B. Leguía y Salcedo 4 tháng 7 năm 1919 24 tháng 8 năm1930 Bầu cử trực tiếp
Đảo chính
Tổng thống hợp hiến
70 Tổng thống Peru Manuel María Ponce Brousset 24 tháng 8 năm1930 27 tháng 8 năm 1930 Tổng thống lâm thời
71 Tổng thống Peru Luis Miguel Sánchez Cerro 27 tháng 8 năm 1930 1 tháng 3 năm 1931 Đảo chính 1st Tổng thống of the Provisional Government Junta
72 Tổng thống Peru Ricardo Leoncio Elías Arias 1 tháng 3 năm 1931 5 tháng 3 năm 1931 Đảo chính Chủ tịch thứ hai của Hội đồng Chính phủ
73 Tổng thống Peru Gustavo Jiménez 5 tháng 3 năm 1931 11 tháng 3 năm 1931 Đảo chính Chủ tịch thứ ba của Hội đồng Chính phủ
74 Tổng thống Peru David Samanez Ocampo 11 tháng 3 năm 1931 8 tháng 12 năm 1931 Tổng thống lâm thời Tổng thống của Hội đồng miền Nam
75 Tổng thống Peru Luis Miguel Sánchez Cerro 8 tháng 12 năm 1931 30 tháng 4 năm 1933 Bầu cử trực tiếp Tổng thống hợp hiến
76 Tổng thống Peru Óscar Benavides 30 tháng 4 năm 1933 8 tháng 12 năm 1939 Được Nghị viện bầu Tổng thống hợp hiến
77 Tổng thống Peru Manuel Prado y Ugarteche 8 tháng 12 năm1939 28 tháng 7 năm 1945 Bầu cử trực tiếp Tổng thống hợp hiến
78 Tổng thống Peru José Luis Bustamante y Rivero 28 tháng 7 năm 1945 29 tháng 10 năm 1948 Bầu cử trực tiếp Tổng thống hợp hiến
79 Tổng thống Peru Manuel Odría 29 tháng 10 năm 1948 1 tháng 6 năm 1950 Đảo chính
80 Tổng thống Peru Zenón Noriega Agüero June 1, 1950 28 tháng 7 năm 1950 Tổng thống lâm thời
81 Tổng thống Peru Manuel Odría 28 tháng 7 năm 1950 28 tháng 7 năm 1956 Bầu cử trực tiếp Tổng thống hợp hiến
82 Tổng thống Peru Manuel Prado y Ugarteche 28 tháng 7 năm 1956 18 tháng 7 năm 1962 Bầu cử trực tiếp Tổng thống hợp hiến
83 Tổng thống Peru Ricardo Pérez Godoy 18 tháng 7 năm 1962 3 tháng 3 năm 1963 Đảo chính Chủ tịch thứ nhất của Hội đồng Quân sự
84 Tổng thống Peru Nicolás Lindley 3 tháng 3 năm 1963 28 tháng 7 năm 1963 Đảo chính Chủ tịch thứ hai của Hội đồng Quân sự
85 Tổng thống Peru Fernando Belaúnde Terry 28 tháng 7 năm 1963 3 tháng 10 năm 1968 Bầu cử trực tiếp Tổng thống hợp hiến
86 Tổng thống Peru Juan Velasco Alvarado 3 tháng 10 năm 1968 30 tháng 8 năm 1975 Đảo chính Chủ tịch thứ nhất của Chính phủ Cách mạng Vũ trang
87 Tổng thống Peru Francisco Morales Bermúdez 30 tháng 8 năm 1975 28 tháng 7 năm 1980 Đảo chính Chủ tịch thứ hai của Chính phủ Cách mạng Vũ trang
88 Tổng thống Peru Fernando Belaúnde Terry 28 tháng 7 năm 1980 28 tháng 7 năm 1985 Bầu cử trực tiếp Tổng thống hợp hiến
89 Tổng thống Peru Alan García 28 tháng 7 năm 1985 28 tháng 7 năm 1990 Bầu cử trực tiếp Tổng thống hợp hiến
90 Tổng thống Peru Alberto Fujimori 28 tháng 7 năm 1990 22 tháng 11 năm 2000 Bầu cử trực tiếp
Đảo chính
Tổng thống hợp hiến
91 Tổng thống Peru Valentín Paniagua 22 tháng 11 năm 2000 28 tháng 7 năm 2001 Được Nghị viện bầu Tổng thống lâm thời
92 Tổng thống Peru Alejandro Toledo 28 tháng 7 năm 2001 28 tháng 7 năm 2006 Bầu cử trực tiếp Tổng thống hợp hiến
93 Tổng thống Peru Alan García 28 tháng 7 năm 2006 28 tháng 7 năm 2011 Bầu cử trực tiếp Tổng thống hợp hiến
94 Tổng thống Peru Ollanta Humala 28 tháng 7 năm 2011 28 tháng 7 năm 2016 Bầu cử trực tiếp Tổng thống hợp hiến
95 Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski 28 tháng 7 năm 2016 23 tháng 3 năm 2018 Bầu cử trực tiếp Tổng thống hợp hiến
96 Tổng thống Peru Martín Vizcarra 23 tháng 3 năm 2018 10 tháng 11 năm 2020 Quyền tổng thống Tổng thống hợp hiến
97 Tổng thống Peru Manuel Merino 10 tháng 11 năm 2020 15 tháng 11 năm 2020 Bầu cử trực tiếp Tổng thống hợp hiến
Bỏ trống 15-17 tháng 11 năm 2020
98 Tổng thống Peru Francisco Sagasti 17 tháng 11 năm 2020 Đương nhiệm Được Nghị viện bầu Tổng thống lâm thời

Xem thêm


 • Lịch sử Peru
 • Chính trị Peru

Back to top button