Wiki

Trần Đức Quận

Trần Đức Quận
Chức vụ
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Nhiệm kỳ 15 tháng 10 năm 2020 – nay
&00000000000000000000000 năm, &0000000000000280000000280 ngày
Tiền nhiệm Nguyễn Xuân Tiến
Kế nhiệm đương nhiệm
Phó Bí thư Trần Văn Hiệp
Trần Đình Văn
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Nhiệm kỳ 2 tháng 7 năm 2016 – nay
&00000000000000050000005 năm, &000000000000002000000020 ngày
Kế nhiệm đương nhiệm
Phó Chủ tịch K’ Mak (12/2015-)
Nguyễn Văn Triệu (7/2016-10/2018)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng
Nhiệm kỳ 15 tháng 9 năm 2015 – 15 tháng 10 năm 2020
&00000000000000050000005 năm, &000000000000003000000030 ngày
Bí thư Nguyễn Xuân Tiến
Bí thư Thành ủy Đà Lạt
Nhiệm kỳ 2013 – tháng 9 năm 2015
Kế nhiệm Huỳnh Thị Thanh Xuân
Vị trí tỉnh Lâm Đồng
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng
Nhiệm kỳ 12/2010 – 2013
Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng
Nhiệm kỳ 2009 – 2010
Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai
Nhiệm kỳ 2004 – 2009
Vị trí tỉnh Lâm Đồng
Thông tin chung
Sinh 1 tháng 1, 1967 (54 tuổi)
xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, Việt Nam Cộng hòa
Nghề nghiệp chính trị gia
Dân tộc Kinh
Tôn giáo không
Đảng phái Đảng Cộng sản Việt Nam
Học vấn Thạc sĩ Luật
Cao cấp Thanh vận
Cử nhân lí luận chính trị

Trần Đức Quận (sinh ngày 1 tháng 1 năm 1967) là chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Tiểu sử


Trần Đức Quận sinh ngày 1 tháng 1 năm 1967, người dân tộc Kinh, quê quán ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Trần Đức Quận là thạc sĩ luật, cử nhân lý luận chính trị.

Năm 2004 ông là bí thư huyện ủy Huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm đồng.

Năm 2009,ông Trần Đức Quận là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kì 2010-2015.

Tháng 12 năm 2010,ông Trần Đức Quận là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kì 2010-2015.

Năm 2013,ông Trần Đức Quận là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 15 tháng 9 năm 2015, Trần Đức Quận được điều động về Tỉnh ủy Lâm Đồng giữ chức vụ phó bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ IX (2010-2015), thay thế ông làm Bí thư Thành ủy Đà Lạt là bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, sinh năm 1967, con gái Huỳnh Minh Nhật, nguyên Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ngày 16 tháng 10 năm 2015, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10 nhiệm kì 2015-2020, ông Trần Đức Quận được Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa 10 tiếp tục bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa 10 nhiệm kì 2015-2020.

Ngày 2 tháng 7 năm 2016, tại phiên họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Đức Quận đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 9 nhiệm kì 2016-2021 với tỉ lệ phiếu thuận 100%. Lúc này, trong Đảng Cộng sản Việt Nam, Trần Đức Quận là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ngày 15 tháng 10 năm 2020, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa XI, ông Trần Đức Quận được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Back to top button