Wiki

UTC+07:00

UTC+07:00
UTC+07:00
UTC offset
UTC UTC+07:00
12:28, 19 tháng 7 năm 2021 UTC+07:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST không được áp dụng trong múi giờ này.

Giờ UTC+07:00, còn gọi là “Múi giờ Đông Dương” (Tiếng Anh: Indochina Time – ICT), là múi giờ cho các quốc gia:

  • Lào
  • Thái Lan (từ năm 2001-nay)
  • Campuchia
  • Việt Nam (từ năm 1945-nay)
  • Indonesia
  • Một số tỉnh thành tại Nga (Giờ mùa hè Omsk và Giờ Krasnoyarsk)
  • Cận tây của Mông Cổ

Ở các ứng dụng giờ ở phần mềm máy tính, giờ UTC+7 thường có tên là Bangkok, Hanoi(đôi khi là Ho Chi Minh), Jakarta, Vientiane, Phnom Penh, …

Xem thêm


  • Giờ tiết kiệm ánh sáng ngày

Back to top button