Wiki

Varistor

Varistor
A 385-volt metal-oxide varistor
Loại Thụ động
Chân 2
Ký hiệu điện
Varistor
Varistor

Varistor hay VDR là một linh kiện điện tử có điện trở thay đổi theo điện áp rơi trên nó. Đó là điện trở phi tuyến, phi ohmic, và thông thường thì điện trở giảm theo điện áp rơi.

Nguyên lý hoạt động


Varistor Đặc trưng A-V của Varistor loại zinc oxide (ZnO) và silicon carbide (SiC)

Các đặc trưng hoạt động


Ứng dụng


Back to top button